Αγροτικα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2017

ενωση σητείας

Ενημερώνουμε όλους τους παραγωγούς ότι από 31/03/2017 αρχίζει η διαδικασία υποβολής και οριστικοποίησης της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2017 για την χορήγηση των οριστικών δικαιωμάτων. Εγγυούμαστε για μια ακόμα χρονιά την σωστή υποβολή της αίτησης σας.

Η καταληκτική ημερομηνία της εμπρόθεσμης υποβολής ενιαίας αίτησης είναι η ΔΕΥΤΕΡΑ 15 Μαΐου 2017.

Η εξυπηρέτηση θα γίνεται :

1. Στο ΚΕΑ της Ένωσης Σητείας στα κεντρικά γραφεία, (Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων) καθημερινά (Δευτέρα-Σάββατο) από τις 7:30 το πρωί έως τις 3:30 το μεσημέρι.
2. Στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κουτσουρά καθημερινά (Δευτέρα-Σάββατο) από τις 8:00 έως τις 4:00 το μεσημέρι.
3. Με συνεργεία στα χωριά, για την επίσκεψη των οποίων θα ενημερώνεστε εγκαίρως.
Κόστος αίτησης:

α) 37,09 ευρώ πλέον ΦΠΑ
β) για τους κάτοχους ζωικού κεφαλαίου επιπλέον 30 ευρώ

Η καταβολή του κόστους της ενεργοποίησης μπορεί να γίνεται με πίστωση μέσω της επιδότησης, με κάρτα ή μετρητοίς. Οι νέες αιτήσεις θα πληρώνονται με κάρτα ή μετρητοίς.

Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης

Ελάχιστο μέγεθος εκμετάλλευσης για χορήγηση δικαιωμάτων είναι τα 0.4 εκτάρια (4 στρέμματα) και ελάχιστη προϋπόθεση χορήγησης άμεσων ενισχύσεων >250 €.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

Α) Για αιτήσεις που είχαν υποβληθεί σε προηγούμενα χρόνια:

1. Η προσκόμιση του ΑΦΜ
2. Ο κωδικος εξουσιοδότησης
*(για την παραγωγή του εν λόγω κωδικού απαιτούνται οι κωδικοί του taxisnet. Για εξυπηρέτηση και πληροφόρηση είμαστε στη διάθεσή των παραγωγών στα κεντρικά γραφεία της Ένωσης και στα κατά τόπους συνεργεία)
3. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) καθώς η πληροφόρηση των παραγωγών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τώρα και στο εξής θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.
4. Ενεργός αριθμός κινητού τηλεφώνου.

Για οποιαδήποτε μεταβολή στην αίτηση (π.χ αλλαγή ταυτότητας, νέο μισθωτήριο σε περίπτωση λήξης του παλαιού, αλλαγή τραπεζικού ιδρύματος κ.τ.λ) θα χρειάζεται η προσκόμιση του ανάλογου δικαιολογητικού.

Β) Για νέα Αίτηση (υποβολή για πρώτη φορά)

1. Κωδικός εξουσιοδότησης*
2. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
3. Εκκαθαριστικό εφορίας φορολογικού έτους 2015
4. Ταυτότητα (φωτοτυπία δύο όψεων)
5. Τραπεζικός λογαριασμός (φωτοτυπία)
6. Ε9 – Συμβολαιογραφικοί τίτλοι (φωτοτυπία)
7. Συμφωνητικά μίσθωσης αγροτεμαχίων (με το Ε9 του ιδιοκτήτη με ημερομηνία λήξης πέραν της 31ης Μάη 2017)
8. Βιβλιάριο ασφαλιστικών οργανισμών (ΟΓΑ ή ΙΚΑ κ.λπ.)
9. Συντεταγμένες σε περίπτωση νέου αγροτεμαχίου (σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. 87)

Γ) Για Νέους Αγρότες και Βιοκαλλιεργητές

Αποφάσεις εντάξεων ή συμμετοχής σε προγράμματα του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης.

Δ) Πρόσθετα για όλους τους κτηνοτρόφους

1. Αντίγραφο νέου τύπου μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων (ενημερωμένο)
2. Άδεια μετακίνησης (για μετακινούμενους κτηνοτρόφους)

Πληροφορίες:
www.sitiaunion.gr
και στα τηλ 28430 29991-29999-29998-29997-29996

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μανώλης Μαυροματάκης

style 100fm