Κρητη, Λασιθι

Εκλογή νέας Διοικητικής Επιτροπής στο Επιμελητήριο Λασιθίου

5.00-ΧΛ-Α-επιμελητ-696x421

Κατά την Συνεδρίαση ΔΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2017 στο Επιμελητήριο Λασιθίου, διεξήχθη η διαδικασία εκλογής των μελών της νέας Διοικητικής Επιτροπής (Δ.Ε.). Οι παρακάτω σύμβουλοι του Επιμελητηρίου Λασιθίου αποτελούν τη νέα Διοικητική Επιτροπή (Δ.Ε.) του Επιμελητηρίου Λασιθίου:

Πρόεδρος :Θωμάς Χαριτάκης

Α΄ Αντιπρόεδρος :Αναστασία Πλακάκη

Β΄ Αντιπρόεδρος :Γεώργιος Γιακουμάκης

Γεν. Γραμματέας :Μιχαήλ Πλακογιαννάκης

Οικον. Επόπτης :Γεώργιος Ψυλλάκης

Υπευθύνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων: Γεώργιος Χατζάκης

Υπευθύνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων:Κωνσταντίνος Λουλάς

Εκ της Διευθύνσεως του Επιμελητηρίου Λασιθίου

Ειρήνη Γκερεδάκη