Σητεια

Εκλογο-Απολογιστική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης Σητείας

12799403_10209190871109284_2372069508183716978_n

Τελευταία ενημέρωση: 10 Αυγούστου 2017, 18:49
Εκλογο-Απολογιστική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης Σητείας. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εφαρμογή του Κεφάλαιου Δ, του άρθρου 30 και του άρθρου 37 του ισχύοντος καταστατικού, συγκαλεί σε τακτική εκλογό-απολογιστική Γενική Συνέλευση τα μέλη της Λέσχης, η οποία θα γίνει την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11:30 π.μ. στο κτήριο της Λέσχης στον Τρυπητό Σητείας.

Τα θέματα για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι τα παρακάτω:

Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων τριετίας 2014-2017.
Απολογισμός δράσεων τριετίας 2014-2017 και κατευθυντήριες γραμμές δράσεων τριετίας 2017-2020.
Υποβολή και έγκριση οικονομικού απολογισμού τριετίας 2014-2017, κατόπιν ανάγνωσης εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Ψήφιση απαλλαγής από κάθε ευθύνη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. βάσει του άρθρου 40 (§β).
Λήψη απόφασης για την εκμετάλλευση-αξιοποίηση του κτηρίου στον Τρυπητό (ενοικίαση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, πώληση, ισότιμη ανταλλαγή ή τίποτα από τα προαναφερθέντα) βάσει της κατάθεσης προτάσεων του απερχόμενου Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 40 (§δ) του ισχύοντος καταστατικού και της απόφασης της Γ.Σ. 11-9-2016.
Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και έναρξη διαδικασίας αρχαιρεσιών.
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίσταται το εν τέταρτο ( 1/4 ) πλέον ενός (1) των τακτικών μελών, τα οποία πρέπει να είναι και ταμειακώς εντάξει, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Δ, του άρθρου 32 του ισχύοντος καταστατικού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11:30 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Παρακαλείσθε όπως παρευρεθείτε στην Γενική Συνέλευση, ώστε να διαμορφώσουμε από κοινού τους στόχους και τα οράματα για το μέλλον του ιστορικού μας σωματείου.

Ο Πρόεδρος

Περάκης Μιχαήλ