Αγροτικα, Σητεια

Ενημέρωση για τον τρόπο συνεργασίας της Ένωσης Σητείας με τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ενωση σητείας

Επειδή διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ανάγκη ενημέρωσης για τον τρόπο συνεργασίας της Ένωσης Σητείας με τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ , ενδεικτικά και επιγραμματικά αναφέρουμε σχετικά:

 

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ιδρύθηκε το 2013 από φορείς που δραστηριοποιούνται στον παραγωγικό, τον χρηματοοικονομικό και τον τεχνολογικό κλάδο, συνδέοντας έτσι κρίσιμης σημασίας στρατηγικούς εταίρους.

Το μετοχικό σχήμα απαρτίζουν αγροτικοί συνεταιρισμοί, το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας «Εξέλιξη ΑΕ» θυγατρική εταιρεία του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, ο οποίος κυριαρχεί στην παροχή τραπεζικών υπηρεσιών στον αγροτικό τομέα και τη Neuropublic AE, εταιρεία με πολύχρονη εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού και στην παροχή τεχνολογιών αιχμής στον αγροτικό χώρο.

Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκαν ενενήντα Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ) σε όλη την Ελλάδα, τα οποία παρέχουν ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες τόσο στις επιδοτήσεις όσο και σε άλλες δραστηριότητες του αγροτικού τομέα.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ πιστοποιήθηκε πανελλαδικά ως ο μοναδικός φορέας συντονισμού του έργου υποβοήθησης των αγροτών για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ για δικαιώματα καλλιέργειας και εκτροφής. Η εν λόγω πιστοποίηση είναι επταετούς διάρκειας (2014-2020).

Η Ένωση Σητείας, μέλος της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και μοναδικός πιστοποιημένος Φορέας Β’ βαθμού στην περιοχή, έχει ιδρύσει και λειτουργεί το οργανωμένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ Σητείας) με τη συνεργασία των εμπειρογνωμόνων και την τεχνική υποστήριξη της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.

Η συμμετοχή της Ένωσης Σητείας στην GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και η συνεργασία με το μεγάλο πανελλαδικό δίκτυο των πιστοποιημένων στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών ΚΕΑ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών), είναι η εγγύηση που παρέχουμε στους αγρότες σε όλους τους τομείς,  με χωριστή επιμέλεια και επιτυχία στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων της επιδότησης.

Σε ότι αφόρα την υποβολή των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης και τις Μεταβιβάσεις των Δικαιωμάτων , για τη φετινή περίοδο φαίνεται ότι γίνεται προσπάθεια να ξεκινήσουν εγκαίρως με πιθανολογούμενο χρόνο αρχές Μαρτίου 2017.

Τα στελέχη της Ένωσης Σητείας συμμετέχουν στη  Παγκρήτια Συνάντηση των ΚΕΑ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών) που θα γίνει στο Ηράκλειο στις 21 Φεβρουαρίου 2017, προκειμένου να έχουν την πρώτη ενημέρωση για τις φετινές συνθήκες του έργου.

Επισημαίνουμε ότι λόγω των αλλαγών που γίνονται στο φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα των αγροτών, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να είναι προσεκτικοί και να μην προβαίνουν σε ενέργειες χωρίς προηγούμενη αναλυτική και πλήρη ενημέρωση.

Εμείς είμαστε στη διάθεση των ενδιαφερομένων να τους καθοδηγήσουμε με υπευθυνότητα, διαθέτοντας όσο χρόνο χρειαστεί, προκειμένου να διασφαλίσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τους παραγωγούς μας.

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 28430 29998 / 29999 / 29997 / 29996 / 29958 / 29991.

 

 

Για την Ένωση Σητείας

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Μανώλης Μαυροματάκης