Αγ. Νικόλαος, Κρητη

Η απάντηση για την ελλιπή εξυπηρέτηση από νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

Νοσοκομείο-Άγιος-Νικόλαος-1-696x399

Mε αφορμή καταγγελίες σε πρωινή εκπομπή ραδιοφωνικού σταθμού του Ηρακλείου την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 από συνοδό νοσηλευόμενου ασθενούς, σχετικά με ελλιπή εξυπηρέτηση από νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου καθώς και σχετικά με την προηγηθείσα προ μηνών χειροδικία του ιδίου του καταγγέλλοντος εις βάρος νοσηλευτή του νοσοκομείου (θέμα το οποίο δεν πήρε νομικές διαστάσεις εξαιτίας της ευαισθησίας που επέδειξαν οι εργαζόμενοι και η Διοίκηση στο πρόβλημα που βιώνει ο καταγγέλλων), η Διοίκηση του ΓΝ Λασιθίου-ΓΝΚΥ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» ενημερώνει τους πολίτες για τα ακόλουθα:

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου έχουν υποχρέωση να εξυπηρετούν με ασφάλεια, ευγένεια και διακριτικότητα όλους τους προσερχόμενους/ νοσηλευόμενους ασθενείς/πολίτες και να τους παρέχουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα φροντίδας με σεβασμό στα δικαιώματα και την προσωπικότητά τους. Αντίστοιχα, οι προσερχόμενοι πολίτες/ασθενείς έχουν υποχρέωση να τηρούν και να εφαρμόζουν τους κανόνες λειτουργίας του νοσοκομείου, να συνεργάζονται με ειλικρίνεια και ευγένεια και να ακολουθούν τις οδηγίες που τους παρέχονται από το προσωπικό.

Σε περίπτωση που κάποιος προσερχόμενος/νοσηλευόμενος ασθενής/πολίτης κρίνει ότι δεν έτυχε της κατάλληλης εξυπηρέτησης ή διαπιστώσει οποιαδήποτε παράβαση από το προσωπικό του νοσοκομείου, έχει δικαίωμα να υποβάλει αρμοδίως -με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο- τις διαμαρτυρίες, καταγγελίες, ενστάσεις του κλπ, ακολουθώντας την προβλεπόμενη για το σκοπό αυτό νόμιμη διαδικασία, δηλαδή απευθυνόμενος στους αρμόδιους Προϊστάμενους του/-ων εμπλεκόμενου/-ων υπαλλήλου/-ων ή στο Γραφείο Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας (Γραφείο Πολίτη) που λειτουργεί καθημερινά στο νοσοκομείο ή στα άλλα αρμόδια όργανα ή αρχές. Ακολούθως, η Διοίκηση υποχρεούται να προβεί σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες διερεύνησης των αναφερομένων καταγγελιών και να ενημερώσει τον καταγγέλλοντα για τις ενέργειές της και τα αποτελέσματα αυτών. Τέλος, η Διοίκηση είναι η μόνη αρμόδια να επιβάλει τυχόν προβλεπόμενες κυρώσεις στον/-ους υπάλληλο/-ους ή να τους παραπέμψει στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.

Κάθε καταγγελία, ένσταση, διαμαρτυρία κλπ η οποία δεν υποβάλλεται με την προαναφερθείσα νόμιμη διαδικασία και για την οποία δε λαμβάνει γνώση αρμοδίως η Διοίκηση του νοσοκομείου, θεωρείται μη αποδεκτή και ανακριβής. Επίσης, κάθε επιθετική συμπεριφορά ή απόπειρα αυτοδικίας εκ μέρους εξυπηρετούμενου πολίτη προς εργαζόμενο υπάλληλο του νοσοκομείου είναι παράνομη και απολύτως καταδικαστέα, ανεξαρτήτως του γεγονότος που θεωρείται ότι την προκάλεσε.

Η Διοίκηση ευχαριστεί όλους τους πολίτες για την καλή συνεργασία και την κατανόηση που επιδεικνύουν και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει, ως έχει υποχρέωση, να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την προστασία των δικαιωμάτων τους καθώς και για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του νοσοκομείου και την προστασία των δικαιωμάτων των υπαλλήλων ευθύνης της.
Η Διοικήτρια

Μαρία Σπινθούρη