Σητεια, Υγεια

Η Διοίκηση του Γ.Ν. Λασιθίου – Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας ενημερώνει τους πολίτες για την εξέλιξη των βασικών μεγεθών του Νοσοκομείου Σητείας την τελευταία πενταετία:

αρχείο λήψης

 

Η Διοίκηση του Γ.Ν. Λασιθίου – Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας ενημερώνει τους πολίτες για
την εξέλιξη των βασικών μεγεθών του Νοσοκομείου Σητείας την τελευταία πενταετία:

A. Ανθρώπινο Δυναμικό
ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
2013 2014 2015 2016 2017
ΙΑΤΡΟΙ 1
1
6
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
4
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
7
ΛΟΙΠΟ
1
ΣΥΝΟΛΟ 1 0 1 12 6
Οι έξι μόνιμες θέσεις ιατρών που καλύφθηκαν το 2017 αφορούν : 1 Καρδιολόγο, 2 Χειρουργούς, 1
Παθολόγο, 2 Γενικούς Ιατρούς.
Για το 2018 έχει ήδη αναλάβει υπηρεσία μια Νευρολόγος και αναμένονται από προκηρύξεις του 2017 να
αναλάβουν υπηρεσία ένας Καρδιολόγος και ένας Ορθοπεδικός.
Επίσης, από προκηρύξεις του ΑΣΕΠ αναμένονται στο Νοσοκομείο μας ένας ΤΕ Ηλεκτρολόγος, ένας ΠΕ
Οικονομικού-Διοικητικού, ένας ΔΕ Βοηθός Φαρμακείου και ένας ΥΕ Τραπεζοκόμος.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ(ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΑΕΔ)
2013 2014 2015 2016 2017
ΙΑΤΡΟΙ
1 2 3
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
1 2 6
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
3 1 1
ΛΟΙΠΟ 1
1 6
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
8
ΣΥΝΟΛΟ 1 0 5 6 24
Οι δύο θέσεις ιατρών του 2016 αφορούν μια Επικουρική Ακτινοδιαγνώστρια και έναν Επικουρικό
Χειρουργό.
Οι τρεις θέσεις ιατρών του 2017 αφορούν έναν Επικουρικό Γυναικολόγο, μια Επικουρική Παθολόγο και
έναν Επικουρικό Χειρουργό.

Β. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Για το 2017 δαπανήθηκαν συνολικά 115.163,28€ σε έργα και προμήθειες που αφορούν αγορά
βιοϊατρικού-μηχανολογικού-κτηριακού εξοπλισμού και υπηρεσίες συντήρησης-εγκατάστασης υποδομών.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
Εργασίες συντήρησης κτηρίου, τοποθέτηση νέου BOILER, επισκευή ανελκυστήρων, τοποθέτηση WIFI,
αναβάθμιση δικτύου ιατρικών αερίων, προμήθεια κλιματιστικών, προμήθεια καταψυκτών και λοιπού
εξοπλισμού μαγειρείων, προμήθεια νέας συσκευής για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις(INSUFLATOR),
συντήρηση αναισθησιολογικών, ακτινολογικών μηχανημάτων και υπερήχων, συντήρηση κλιβάνου
αποστείρωσης, αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου.
Για το 2018, αναμένονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις, προμήθειες:
Αγορά νέου μετρητή οστικής πυκνότητας, αγορά νέου κλιβάνου αποστείρωσης, τοποθέτηση αντλίας
θερμότητας, συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης, αγορά νέας οδοντιατρικής έδρας, αγορά νέου
πλυντηρίου, εργασίες αποκατάστασης δαπέδων, προμήθεια νέων αεροσυμπιεστών για την περαιτέρω
αναβάθμιση του συστήματος ιατρικών αερίων. Το συνολικό κόστος των προαναφερθέντων παρεμβάσεων
ανέρχεται στα 165,000€ και θα καλυφθούν από έκτακτη επιχορήγηση που έχει ήδη λάβει το Νοσοκομείο
μας από το Υπουργείο Υγείας με τη συνδρομή της Διοίκησης της 7ης ΥΠΕ και του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ
Λασιθίου κου Θραψανιώτη Εμμανουήλ.
Εντός του 2018 αναμένεται και η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για προμήθεια αξονικού
τομογράφου που έχει αναλάβει να διεκπεραιώσει το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο.
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
2013 2014 2015 2016 2017
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ
ΤΡΙΤΟΥΣ 799.744,08 1.187.813,43 1.645.587,60 998.852,36 777.660,21
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 368.515,12 712.864,61 1.098.403,31 2.444.201,40 2.294.622,65
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ -431.228,96 -474.948,82 -547.184,29 1.445.349,04 1.516.962,44
Ειδικά για το 2017 τα λειτουργικά έσοδα του Νοσοκομείου από κρατικές επιχορηγήσεις και
ασφαλιστικά ταμεία ανήλθαν σε 3.009.571,03€ και τα λειτουργικά έξοδα(συμπεριλαμβανομένων των
εφημεριών και υπερωριών) σε 2.462.550,90€.

Δ. ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ
2013 2014 2015 2016 2017
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΕΠ 4.980 9.208 9.903 11.091 10.665
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΕΙ 27.731 28.636 27.526 38.404 35.805
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ 2.592 2.252 2.183 2.397 2.673
Για την περίοδο 2016-2017, η μείωση κατά 6,7% των επισκέψεων στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
οφείλεται κυρίως στην αποχώρηση των Ιατρών Ουρολογίας και Νευρολογίας, ενώ η αύξηση κατά 11,5%
στον αριθμό των νοσηλευομένων οφείλεται κυρίως στην επαναλειτουργία και εφημέρευση της
Παθολογικής Κλινικής καθ’ όλη τη διάρκεια του εκάστοτε μήνα, καθώς και στην ενίσχυση της
Χειρουργικής και Μαιευτικής κλινικής με επιπλέον Ιατρούς.
Η Διοίκηση του Γ.Ν. Λασιθίου – Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας ευχαριστεί θερμά το
προσωπικό της, τη Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και την ηγεσία του
Υπουργείου Υγείας για την στήριξη, την οικονομική ενίσχυση, την συνεργασία και αρωγή τους
στην βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους συμπολίτες μας.
Ιδιαίτερη μνεία οφείλουμε στους συμπολίτες μας που μέσω του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου
Σητείας συνδράμουν στην ποιοτική αναβάθμιση τόσο του υλικοτεχνικού εξοπλισμού όσο και στον
εξωραϊσμό του κτιρίου που στεγάζει το Νοσοκομείο μας.
Εμπιστευόμαστε την κρίση των πολιτών, επενδύουμε στα κοινωνικά τους αντανακλαστικά και στο
κοινό όραμα για μια καλύτερη υγεία. Δεσμευόμαστε ότι θα εργαστούμε αδιάκοπα και
απερίσπαστα για την υλοποίηση αυτού του οράματος αξιοποιώντας κάθε δυνατό οικονομικό και
ανθρώπινο πόρο αλληλέγγυοι με τον πολίτη σε πνεύμα συναίνεσης και άρρηκτης συνεργασίας
υπηρετώντας το υπέρτατο αγαθό της υγείας.

Ο Αναπληρωτής Διοικητής
Μιχελάκης Εμμανουήλ

http://STYLE100FM.GR