Σητεια

Κοινή γραμμή από το δημοτικό συμβούλιο για επίλυση των αδικιών κατά των ΑμεΑ

IMG_20191204_193052

 

 

 

Στην αίθουσα του παλαιού δημοτικού παντοπωλείου της Σητεία, στο ακίνητο του δήμου στην οδό Σταυρακάκη (παλιά γραφεία ΔΕΥΑΣ), μεταφέρεται η έδρα του Φιλανθρωπικού Σωματείου Στήριξης ΑμεΑ Σητείας, ´όπως αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρίαση.

Η ανάγκη μεταστέγασης προέκυψε μετά τη μη επίτευξη συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη με το ακίνητο στην οδό Μεσολογγίου.

Την εισήγηση έκανε η αντιδήμαρχος και γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου του Σωματείου Ελένη Πλατανάκη.

Στην νέα του έδρα το σωματείο θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες στα παιδιά, όπως λογοθεραπεία, εργασιοθεραπεία, γυμναστική, ενώ σε έναν ενιαίο χώρο θα βρίσκεται πια και όλο το αρχειακό και άλλο υλικό του, από την δράση του που ξεκίνησε  το 1997.

Με την ευκαιρία της συζήτησης του θέματος στο δημοτικό συμβούλιο, έγινε εκ νέου αναφορά στο ειδικό  σχολείο, με την κ. Πλατανάκη να τονίζει την ανάγκη να διορθωθεί μια αδικία  είκοσι χρόνων , με την στέγαση των δομών, από του χρόνου στο χώρο που θα προκρίνει ο δήμος, είτε με συστέγαση,είτε με μίσθωση, είτε με άλλον τρόπο.

Μέχρι στιγμής προκρίνεται η λύση της συστέγασης του ειδικού σχολείου  με το τρίτο δημοτικό , λόγω της χωρητικότητας αλλά και της ύπαρξης δομών κατάλληλες για ΑμεΑ. Για το ειδικο νηπιαγωγείο, προτείνεται συστέγαση με το πρώτο νηπιαγωγείο.

Χρειάζεται πολιτική απόφαση πλέον, τόνισε η Ελ. Πλατανάκη, αναφερόμενη και σε ριζοσπαστική ματιά για τη επίλυση του προβλήματος.

Πρόταση έγινε από τον Λεωνίδα Τερζή για συνύπαρξη του ειδικού νηπιαγωγείου και δημοτικού με το τρίτο νηπιαγωγείο και δημοτικό, μια  λύση που βοηθά στην αποδοχή και στην κοινωνικοποίηση των παιδιών, προσκρούει όμως στην καταλληλότητα του χώρου

Καταγραφή όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του δήμου, για να γίνει αξιοποίηση τους με μόνιμες λύσεις για όλους,ζήτησε ο Σίμος Συμεωνίδης, ενώ για το συγκεκριμένο θέμα, είπε πως χρειάζεται ειδική προσπάθεια, με ριζοσπαστικές λύσεις και πιθανώς συγκρούσεις.

Την συνεδρίαση απασχόλησε ακόμα η συγκρότηση επιτροπών για το τρέχον έτος.

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

http://style100fm.gr/