Σητεια

Xρηματοδότηση Δήμου Σητείας για αξιοποίηση γεωτρήσεων ύψους 200.000 Ευρώ

dimos

Ο Δήμος Σητείας έλαβε χρηματοδότηση ύψους 200.000 Ευρώ κατόπιν σχετικού αιτήματός του προς την Περιφέρεια Κρήτης για την αξιοποίηση δύο γεωτρήσεων στην περιοχή των Έξω Μουλιανών και του Πισκοκεφάλου.
Οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν αφενός στην αντιμετώπιση υφιστάμενων προβλημάτων, αφετέρου στην προστασία και αναβάθμιση του υδάτινου περιβάλλοντος της περιοχής της Σητείας μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων.
Ειδικότερα στην περιοχή των Έξω Μουλιανών προβλέπεται η αξιοποίηση μίας δεύτερης γεώτρησης, η οποία θα λειτουργεί συνεπικουρικά με τη βασική γεώτρηση για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και άρδευσης της περιοχής. Σύντομα αναμένεται να δημοπρατηθεί το συγκεκριμένο έργο.
Επίσης στην περιοχή του Πισκοκεφάλου, λόγω των έντονων προβλημάτων που εμφανίζονται στην άρδευση της περιοχής, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, αποφασίστηκε η αξιοποίηση μίας γεώτρησης στην περιοχή της Χαλέπας, η οποία επίσης θα λειτουργεί συνεπικουρικά.
Πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι και τα δύο έργα να δοθούν σε χρήση το επόμενο καλοκαίρι.
Επίσης και στην Τ.Κ. Χαμεζίου προωθούνται οι κατάλληλες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων άρδευσης της περιοχής.
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η αύξηση των πιέσεων στο υδατικό περιβάλλον της περιοχής μας, ως αποτέλεσμα της λειψυδρίας και της αυξανόμενης ζήτησης για επαρκές σε ποσότητα και ποιότητα νερό, καθιστά αναγκαία την εφαρμογή βιώσιμων πολιτικών ανάπτυξης και διαχείρισης των υδατικών πόρων, μέσω σχεδιασμού, υλοποίησης και βέλτιστης λειτουργίας έργων υποδομής και παρεμβάσεων διαχείρισης τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης, πχ. μέσω μέτρων εξοικονόμησης και λελογισμένης χρήσης του νερού από τους πολίτες.