Σητεια

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΔΟΚΑΣ -ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΕΤΑΑ

terzhs-2yqgjo7wg60fm1b50uxzii

Ο Δ.Ο.Κ.Α.Σ. ενημερώνει όσες και όσους ενδιαφέρονται  να συμμετέχουν στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2018-2019» ώστε να επιδοτηθούν για τη φιλοξενία των νηπίων τους στους παιδικούς σταθμούς Σητείας και Παλαικάστρου, ότι oι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην ΕΕΤΑΑ, που υποβάλλονται  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ,  με διαπιστευτήρια  πλέον του TAXISNET είναι από τις 14/6/2018 έως και 3/7/2018.

 

Αναλυτικά σύμφωνα με την με αρ. 5180/14-6-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

 

  1. «Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο χρονικό διάστημα από 14/6/2018 έως 3/7/2018, στη Διεύθυνση. (eetaa.gr, ή στο paidikoi.eetaa.gr), με τους προσωπικούς κωδικούς του TAXISNET (Username, Password).

 Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 3/7/2018 και ώρα 24:00, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, που δίνεται αυτόματα.

  1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης πρέπει να αποσταλούν κατά το χρονικό διάστημα από 14/6/2018 έως 3/7/2018 σε σφραγισμένο φάκελο και μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier).

Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται η 3/7/2018 και ώρα 24:00, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).

Προσοχή:

  • Αιτήσεις μετά την παραπάνω ημερομηνία (3/7/2018 και ώρα 24:00) δεν θα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά.
  • Αιτήσεις συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά, που θα αποσταλούν μετά την παραπάνω ημερομηνία (3/7/2018 και ώρα 24:00), θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται.
  • Φάκελοι με δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν μετά την ημερομηνία και ώρα υποβολής, όπως ορίζεται ανωτέρω δεν λαμβάνονται υπόψη.
  1. Κάθε ωφελούμενος/νη μπορεί να υποβάλει μια και μοναδική αίτηση.

 

Aναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην κεντρική σελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr)

Για τυχόν διευκρινήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Δ.Ο.Κ.Α.Σ. στα τηλέφωνα:

  • 0.23775 , κα Ροδανάκη Ελπίδα, ώρες γραφείου, και
  • 0.29153 , κα Κρασαδάκη Ειρήνη από τις 10:00. έως τις 14:00.

 

 

Ο πρόεδρος του Δ.Ο.Κ.Α.Σ.

 

 

Λεωνίδας Τερζής

 

http://STYLE100FM.GR