Σητεια

«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών»,

katharismos-paidikh-xara-2yxevuymbmetlaeyso4vey

Μεταξύ του Δημάρχου Σητείας κ. Πατεράκη και της εταιρείας με την επωνυμία ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ -ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο MULTI I.K.E. υπεγράφη σύμβαση ανάθεσης της εργασίας «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών», έναντι του ποσού 24.738,00€ με Φ.Π.Α. 24%.
Η εργασία αφορά την υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πιστοποίηση των παιδικών χαρών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ο χρόνος ολοκλήρωσης των παραδοτέων ορίζεται έως τις 10-12-2017.
Η Δημοτική αρχή με γνώμονα την ασφάλεια και τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σε ένα περιβάλλον προσεγμένης αισθητικής, έχει θέσει ως προτεραιότητα την αναβάθμιση όλων των παιδικών χαρών που λειτουργούν στα όρια του Δήμου μας και πολύ σύντομα θα υλοποιήσουμε τις αναγκαίες παρεμβάσεις με το ποσό των 65.000 Ευρώ.