ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, Σητεια

Περιβαλλοντική δράση Δήμου Σητείας:Καθαρίστε τη Μεσόγειο

1096_3

ΑΦΙΣΑ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος Σητείας στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας:
‘Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Τ Ε Τ Η Μ Ε Σ Ο Γ Ε Ι Ο 2 0 1 7 ’
C l e a n u p t h e M e d 2017
Σας καλεί σε :
ΕΘΕΛΟΝΤ ΙΚΟ ΚΑΘΑ Ρ ΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑ ΡΑΛ ΙΑΣ
ΣΗΤΕ ΙΑΣ
θα πραγματοποιηθεί και ενημέρωση του κοινού για τους τρόπους ανακύκλωσης
και μείωσης απορριμμάτων.
Παρασκευή 26/5 & Δευτέρα 29/5/2017
Ωρα: 9:30 π.μ
Σημείο Συνάντησης: Δημοτική Πλαζ Σητείας (καλάμια)

style100fm