Αγροτικα, Σητεια

Προσλήψεις από τον Ελαιοκομικό Συν/σμο Παπαγιαννάδων

papagiannades-2yqfnmrbu8zr8ozx4pqq6i

Ο Αγροτικός Ελαιοκομικός Συν/σμος Παπαγιαννάδων πρόκειται να προσλάβει.

2 Οδηγούς- εργάτες.

4 Εξωτερικούς εργάτες,

3 Εσωτερικούς εργάτες, για να εργαστούν στο ελαιουργείο του Συνεταιρισμού την ελαιοκομική περίοδο 2017-2018 και παρακαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις Αιτήσεις τους στο γραφείο του Συνεταιρισμού το αργότερο μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν υποχρεωτικά Βιβλιάρια Υγείας.

Για τον Συν/σμο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δασκαλάκης Εμμανουήλ