Σητεια

«Πρόσκληση στρατευσίμων 2019 Δ΄ΕΣΣΟ».

Χωρίς τίτλο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία, 03 Οκτωβρίου 2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση στρατευσίμων 2019 Δ΄ΕΣΣΟ».

ΣΧΕΤ: Αρ. Πρωτ.: Φ.421.1/125/310546/Σ.187/26-09-2019 Έγγραφο ΓΕΝ/Β4/Τμήμα ΙΙ.

1. Το Λιμεναρχείο Σητείας σας γνωρίζει ότι στην εφαρμογή «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» έχει αναρτηθεί το αριθ.
Πρωτ Φ.421.1/125/310546/Σ.187/26-09-2019 Έγγραφο ΓΕΝ/Β4/Τμήμα ΙΙ. (ΑΔΑ:69Η76-Λ40) που αφορά
σε πρόσκληση Στρατευσίμων 2019 Δ΄ΕΣΣΟ.
2. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από τις κατά τόπους
Στρατολογικές Υπηρεσίες καθώς και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.stratologia.gr και
www.hellenicnavy.gr.
3. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης παρακαλούνται για την ευρύτερη δημοσιοποίηση του
θέματος.-

Ο Λιμενάρχης

Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΨΑΡΑΚΗΣ Ιωάννης

http://style100fm.gr/