Σητεια

: Σύμβαση ανάθεσης εργασίας

9a2537cc4697e660b2f64df142a61914_L

Στη Σητεία μεταξύ του Δημάρχου Σητείας κ. Θοδωρή Πατεράκη και του κ. Σωτήρη Αγιασμάτη, υπεγράφη σύμβαση ανάθεσης για την εκτέλεση της εργασίας: ««Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων» προϋπολογισμού μελέτης: 159.998,40 Ευρώ με ΦΠΑ 23%.»
Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει συντήρηση – επισκευή των εγκαταστάσεων αρδευτικών γεωτρήσεων για τις ανάγκες απρόσκοπτης λειτουργίας τους.
Οι εργασίες συντήρησης θα περιλαμβάνουν τον έλεγχο ανά τακτά διαστήματα των εγκαταστάσεων και την αποκατάσταση βλαβών που τυχόν θα προκύπτουν κατά τη λειτουργία τους.