Σητεια

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας

09.00-ΣΗΤ-ΛΙΜΕΝΙΚΟ-OK

                                                                                                       

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Σητεία: 08-10-2018

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                        Αρ. Πρωτ: 644

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

Ταχ. Δ/νση : Πατρ. Βαρθολομαίου 9

Ταχ. Κώδικας: 72300

Πληροφορίες: Ιωάννης Φουντουλακης

e-mail : fountoulakis@sitia.gr

τηλέφωνο: 2843340555

FAX: 28430 24584                                                                            

                                                                   ΠΡΟΣ: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

                                                                                Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου   

                                                ΣΗΤΕΙΑΣ.

(όπως πίνακας αποδεκτών)

                                             ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σητείας

                                                                      Κο Πατεράκη Θεόδωρο

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 12   Οκτωβρίου έτους 2018 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα παρακάτω  θέματα:

 

 1. Παρουσίαση Β΄ φάσης της μελέτης (master Plan) ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ (ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΑ).
 2. Έγκριση Γ΄ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δ.Λ.Τ.Σ. οικονομικού έτους 2018.
 3. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 Δ.Λ.Τ.Σ.
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών «Αποκομιδή υγρών αποβλήτων από Δεξαμενές» του Δ.Λ.Τ.Σ».
 5. Αίτημα παραχώρησης χώρου προσωρινής εναπόθεσης ανεμογεννητριών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

 1. Χρυστοδουλάκης Παύλος
 2. Καλαμπόκης Χριστόφορος
 3. Καραμανωλάκης Νικόλαος
 4. Ψαράκης Ιωάννης
 5. Τσιριγώτης   Δημήτριος
 6. Πλατανάκη  Ελένη

 

Με την παράκληση σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής τους να ενημερώσουν την υπηρεσία για κλήση αναπληρωματικού μέλους.

http://STYLE100FM.GR