Σητεια

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας

6.30-Σ-ΛΙΜΕΝΙΚΟ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 31 Ιανουαρίου έτους 2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Έγκριση  Δ΄ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δ.Λ.Τ.Σ. οικονομικού  έτους 2019
 2. Ορισμός α) διαχειριστή ταμειακής διαχείρισης του Π.Δ.Ε στην Τράπεζα της Ελλάδος και β) υπευθύνου για τον λογαριασμό των έργων του Π.Δ.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 3. Αναπροσαρμογή περί καθορισμός τελών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, έτους 2020
 5. Συγκρότηση Επιτροπής  παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών έτους 2020
 6. Περί αιτήσεως Παθιάκη Μιχαήλ απομάκρυνση περιπτέρου.
 7. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας, για το έτος 2020, στον Μητσακάκη Παναγιώτη  εκπρόσωπος της «ΜΗΤΣΑΚΑΚΗ Κ΄ΣΙΑ Ο.Ε»   για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν/απέναντι  του καταστήματος του  «επιχείρηση παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος – επιχείρηση αναψυχής», επί της οδού  Κ. Καραμανλή 6.
 8. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας ,για το έτος 2020, στον Σταματελάτο Ιωάννη – Γεράσιμο για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν/απέναντι  του καταστήματος του  «καφετέρια πιτσαρία ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ», επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 56.
 9. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας ,για το έτος 2020, στον Χριστιά Αντώνιο  για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν/απέναντι  του καταστήματος του  «πιτσαρία – εστιατόριο», επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 191.
 10. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας ,για το έτος 2020, στον Παθιάκη Μιχαήλ  για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν/απέναντι  του καταστήματος του  «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΑΝΕΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ», επί της οδού  Κ. Καραμανλή 16.
 11. Παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας ,για το έτος 2020, στην    επιχείρηση «ΙΤΑΝΟΣ Α.Ε» νόμιμος εκπρόσωπος της η Αντωνιδάκη Μαρία για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τοποθέτηση  πινακίδων,  του καταστήματος της «επιχείρηση αναψυχής & επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος» επί της οδού Κ. Καραμανλή 4.

 

 

 

 1. Παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας ,για το έτος 2020, στον Ψαράκη Θεόδωρο για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν/απέναντι  του καταστήματος του «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ (ΟΥΖΕΡΙ) Μ- ΤΑΒΕΡΝΑ» επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 60.
 2. Παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας ,για το έτος 2020, στον Φωτεινό Παναγιώτη για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν/απέναντι  του καταστήματος του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΜΠΑΡ» επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 161.
 3. Παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας ,για το έτος 2020, στον Δερμιτζάκη Νικόλαο για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν/απέναντι  του καταστήματος του  «καφεζυθαστιατόριο».
 4. Παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας ,για το έτος 2020, στο Γιακουμάκη Γεώργιο για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν/απέναντι  του καταστήματος του «ΚΑΦΕ- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 167.
 5. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας, για το έτος 2020, στην Αγγελάκη – Αλάτσαρη Ο.Ε. έμπροσθεν/απέναντι του καταστήματος τους «επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια- μπαρ)» για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 183.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

 1. Γαλετάκης Εμμανουήλ                                           
 2. Τερζής Λεωνίδας                                                     
 3. Ψαράκης Ιωάννης
 4. Τζωρτζάκης Νικόλαος
 5. Καφετζάκη Μαργαρίτα
 6. Τσίχλας Γεώργιος

Με την παράκληση σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής τους να ενημερώσουν την υπηρεσία για κλήση αναπληρωματικού μέλους.