Κρητη, Λασιθι

Υπενθύμιση υποβολής Εξουσιοδοτήσεων για τις Επιμελητηριακές Εκλογές

7d450c97c34ae1d27a93cd344a7da9b5_M

Το Επιμελητήριο Λασιθίου υπενθυμίζει στα μέλη του – νομικά πρόσωπα  των οποίων οι εκπρόσωποι δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα στον εκλογικό κατάλογο να υποβάλλουν τις εξουσιοδοτήσεις τους.

Οι εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων των νομικών προσώπων καθώς και οι περιπτώσεις αλλαγής αυτών, θα πρέπει να υποβληθούν στην εκλογική επιτροπή επτά (7) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, ήτοι μέχρι 30-11-2017 ημέρα Πέμπτη έως 15:00 στο πρωτόκολλο της εκλογικής επιτροπής.

  • Όλα τα έντυπα καθώς και το υπόδειγμα πρακτικού για τις ΑΕ  βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λασιθίου epimlas.gr  – Εκλογές Επιμελητηρίου Λασιθίου.

Παρακαλούμε, εφόσον δεν είστε στις περιπτώσεις που καταχωρείστε αυτεπάγγελτα στους εκλογικούς καταλόγους, να συμπληρώσετε τα απαραίτητα έντυπα, και να μας υποδείξετε το/τα ονοματεπώνυμο/α του/των εκπροσώπου/ων σας που θα ασκήσει/ουν το εκλογικό δικαίωμα της εταιρίας σας.  Μπορείτε να τα αποστείλετε ταχυδρομικώς ή με fax (28410-23831) ή με email (info@epimlas.gr) το αργότερο έως 30/11/2017 και ώρα 15:00.

 

Αυτεπάγγελτα καταχωρούνται από την Εκλογική Επιτροπή, με βάση τα στοιχεία Μητρώου, που τηρούν τα Επιμελητήρια για τα μέλη τους:

α. τα στοιχεία του επιχειρηματία επί ατομικών επιχειρήσεων

β. τα στοιχεία των ομορρύθμων εταίρων, αν πρόκειται για ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες που έχουν ως και δύο ομόρρυθμα μέλη

γ. τα στοιχεία των διαχειριστών ή του ενός διαχειριστή και του ενός εταίρου, αν πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που έχουν έως και δύο διαχειριστές ή ένα διαχειριστή και ένα εταίρο και

δ. τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου ή πράκτορα ή αντικλήτου κάθε υποκαταστήματος αλλοδαπής επιχείρησης

 

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του Επιμελητηρίου Λασιθίου 2841022231, 27140