Σητεια

Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου : «Διαμόρφωση τμήματος νέου νεκροταφείου».

32-3-620x420

Μεταξύ του Δημάρχου Σητείας και του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα «Ορέστης Λάππας» υπεγράφη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση τμήματος νέου νεκροταφείου». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 19.468,05€ με Φ.Π.Α.

Καθώς στο νέο νεκροταφείο παρατηρείται κορεσμός, καθίσταται επιτακτική ανάγκη η εξεύρεση χώρου για την επέκτασή του.

Με το έργο αυτό επιλύεται το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί λόγω έλλειψης χώρου.

http://STYLE100FM.GR