Κρητη

«1ο Θερινό Σχολείο Μαθηματικών Κρήτης για μαθητές που τελειώνουν την ΣΤ’ Δημοτικού»

1ο Θερινό Σχολείο Κρήτης

Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης σε συνεργασία με τα παραρτήματα της Εταιρείας των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου διοργανώνουν το:

1ο Θερινό Σχολείο Μαθηματικών Κρήτης
με ειδικό τίτλο:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τετάρτη, 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προς: – Περιφερειακή Δ/νση & Δ/θμιας Εκπ/σης – Δ/νσεις Π/θμιας Εκπ/σης – Δ/νσεις Σχολικών Μονάδων – Μ.Μ.Ε Κρήτης
Θερινό Σχολείο Μαθηματικών Κρήτης για μαθητές που τελειώνουν
και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου εργασία με τα παραρτήματα της Ελληνικής Μαθηματικής των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου και την Περιφέρεια Κρήτης
Θερινό Σχολείο Μαθηματικών Κρήτης,
ειδικό τίτλο: «Μαθηματικές ΑποΔράσεις

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

/νση Π/θμιας Εκπ/σης Κρήτης Εκπ/σης Κρήτης Δ/νσεις Σχολικών Μονάδων Κρήτης
Θερινό Σχολείο Μαθηματικών Κρήτης για μαθητές που τελειώνουν
του Πανεπιστημίου Ελληνικής Μαθηματικής την Περιφέρεια Κρήτης

Μαθηματικές ΑποΔράσεις»
 Απευθύνεται σε παιδιά που τελειώνουν φέτος την Στ΄ Δημοτικού.

 Θα γίνουν δεκτά 60 παιδιά, 15 από κάθε Νομό της Περιφέρειας της Κρήτης (1)

 Θα διαρκέσει από Τετάρτη 4 Ιουλίου μέχρι και Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018,
ώρες 9 πμ έως 4μμ (2)

 Θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μαθηματικών και
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Καλοκαιρινή ΑπόΔραση:
 Με μαθηματικά παιχνίδια, γρίφους, σπαζοκεφαλιές, τρισδιάστατες κατασκευές, μαθηματικές εκπλήξεις.

 Επίσκεψη στα εργαστήρια του πανεπιστημίου, παιχνίδια στο γυμναστήριο του πανεπιστημίου, μεσημεριανό φαγητό στο μαθηματικό εστιατόριο και ένα βραδινό ταξίδι στα άστρα.

Η Μαθηματική ΑπόΔραση για το 2018 θα είναι δωρεάν καθώς το σχολείο θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Κρήτης.

Προς τούτο λοιπόν σας καλούμε να ενημερώσετε τους μαθητές του σχολείου σας ώστε όσοι επιθυμούν, να μπορέσουν να δηλώσουν εγκαίρως συμμετοχή.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο σχολείο μπορούν να γίνουν στην ιστοσελίδα του σχολείου http://camp18.math.uoc.gr το αργότερο έως 25 Ιουνίου 2018.

 Θα δοθεί προτεραιότητα συμμετοχής στα παιδιά που έχουν διακριθεί σε μαθηματικούς διαγωνισμούς. (3)

 Επίσης θα ληφθούν σοβαρά υπόψη οι τεκμηριωμένες συστάσεις των δασκάλων που μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο camp18@math.uoc.gr

(1) Σε περίπτωση που ΔΕΝ συμπληρωθούν όλες οι θέσεις από κάποιο Νομό, τότε θα προκύψει ισοδύναμη ανακατανομή θέσεων των υπολοίπων Νομών. (2) Την ευθύνη της διαμονής των συμμετεχόντων επιβαρύνεται η (3) Ο τρόπος επιλογής των μαθητών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου

Γ. Κοσιώρης

Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Παραρτήματος της ΕΜΕ

Εκ μέρους της Επιτροπής Οργάνωσης των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Σχολείου «Μαθηματικές ΑποΔράσεις»

 Μ. Λάμπρου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης,  Μ. Λουκάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης,  Α. Βαρβεράκης, Πρόεδρος του Παραρτήματος της ΕΜΕ Η  Μ. Περάκης, Πρόεδρος του Παραρτήματος της ΕΜΕ Λασιθίου,  Α. Συγκελάκης, εκπρόσωπος επικοινωνίας ΕΜΕ.

Σε περίπτωση που ΔΕΝ συμπληρωθούν όλες οι θέσεις από κάποιο Νομό, τότε θα προκύψει ισοδύναμη ανακατανομή θέσεων των υπολοίπων Νομών. Την ευθύνη της διαμονής των συμμετεχόντων επιβαρύνεται η οικογένεια τους. τρόπος επιλογής των μαθητών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου

Με εκτίμηση
Α. Βαρβεράκης

Μ. Περάκης

Πρόεδρος του Παραρτήματος της ΕΜΕ Ηρακλείου
Πρόεδρος του Παραρτήματος της ΕΜΕ

Εκ μέρους της Επιτροπής Οργάνωσης των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του «Μαθηματικές ΑποΔράσεις»:
Μ. Λάμπρου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Μ. Λουκάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης, Α. Βαρβεράκης, Πρόεδρος του Παραρτήματος της ΕΜΕ Ηρακλείου, Μ. Περάκης, Πρόεδρος του Παραρτήματος της ΕΜΕ Λασιθίου, Α. Συγκελάκης, εκπρόσωπος επικοινωνίας ΕΜΕ.
Σε περίπτωση που ΔΕΝ συμπληρωθούν όλες οι θέσεις από κάποιο Νομό, τότε θα προκύψει ισοδύναμη ανακατανομή θέσεων των υπολοίπων Νομών. οικογένεια τους. τρόπος επιλογής των μαθητών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου
Μ. Περάκης

Πρόεδρος του Παραρτήματος της ΕΜΕ Λασιθίου
Εκ μέρους της Επιτροπής Οργάνωσης των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του
Μ. Λουκάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης, ρακλείου, Μ. Περάκης, Πρόεδρος του Παραρτήματος της ΕΜΕ Λασιθίου,

http://STYLE100FM.GR