Σητεια, Υγεια

11 θέσεις στο Νοσοκομείο Σητείας..

Hosp_1

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ξεκίνησε τη Δευτέρα 12-12-2016 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 22-12-2016
η υποβολή αιτήσεων μακροχρόνια ανέργων για συμμετοχή στο πρόγραμμα
4.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης
προσωπικού στο δημόσιο τομέα της υγείας, για χρονικό διάστημα δώδεκα
(12) μηνών.
Ειδικότερα, για το Νοσοκομείο Σητείας έχουν εγκριθεί οι παρακάτω 11 θέσεις:
2 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
1 ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ
3 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ – ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ
2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της με αριθμό 13/2016 Δημόσιας Πρόσκλησης,
δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, έχουν μόνο οι
εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι
οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία
λήξης υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή στις 22-12-2016.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο -αποκλειστικά μέσω του
διαδικτύου- στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)
Για περισσότερες πληροφορίες ή βοήθεια στην ηλεκτρονική υποβολή των
αιτήσεων, οι εργαζόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο Νοσοκομείο Σητείας
και να απευθύνονται στη Γραμματεία του Αν.Διοικητή στο τηλέφωνο
28433-40401.
Εκ της Διοικήσεως