Σητεια

Leader Λασιθίου

Embed HTML not available.

Σειρά είχε η Σητεία για την 2η ενημερωτική εκδήλωση της Αναπτυξιακής Λασιθίου σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Leader Λασιθίου. Μετά το πέρας της εκδήλωσης που έλαβε χώρα στο χώρο συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, ο διευθυντής της Αναπτυξιακής Λασιθίου Μπάμπης Αντωνακάκης, δήλωσε στον Ηλία Μεγαγιάννη: