Σητεια

Tακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας

09.00-ΣΗΤ-ΛΙΜΕΝΙΚΟ-OK

ΠΡΟΣ: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

                                                                                Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου   

                                                ΣΗΤΕΙΑΣ.

(όπως πίνακας αποδεκτών)

                                             ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σητείας

                                                                      Κο Πατεράκη Θεόδωρο

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις  03   Οκτωβρίου έτους 2018 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα παρακάτω  θέματα:

 

  1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας «προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού ακτών – παραλιών».
  2. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών «συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων λιμένα Σητείας».
  3. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών «συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων λιμένα Σητείας».
  4. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2019, στο Σύλλογο Φίλων Μουσικής για τη διεξαγωγή του 7ου Μεσογειακού Φεστιβάλ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

  1. Χρυστοδουλάκης Παύλος
  2. Καλαμπόκης Χριστόφορος
  3. Καραμανωλάκης Νικόλαος                         
  4. Ψαράκης Ιωάννης
  5. Τσιριγώτης   Δημήτριος
  6. Πλατανάκη  Ελένη

 

Με την παράκληση σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής τους να ενημερώσουν την υπηρεσία για κλήση αναπληρωματικού μέλους.

http://STYLE100FM.GR