Αγ. Νικόλαος, Λασιθι

«Έναρξη λειτουργίας του Μουσικού Γυμνασίου Λασιθίου από το σχολικό έτος 2019-20».

5.00-Λ-ΜΟΥΣΙΚΟ-ΣΧΟΛΕΙΟ-e1563272526894

Δελτίο Τύπου

 

ΘΕΜΑ: «Έναρξη λειτουργίας του Μουσικού Γυμνασίου Λασιθίου από το σχολικό έτος 2019-20».

 

Αποφασίστηκε με το Αρ. Πρωτ. 133349/Δ2/29-08-2019 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. η Έναρξη λειτουργίας του Μουσικού Γυμνασίου Λασιθίου (με έδρα το Καβούσι) από το σχολικό έτος 2019-2020.

Όργανο αναφοράς της παραδοσιακής μουσικής για το Μουσικό Γυμνάσιο Λασιθίου θα είναι ο

Ταμπουράς.

Για την εισαγωγή μαθητών στην Α΄ τάξη του Μουσικού Γυμνασίου Λασιθίου για το σχολικό έτος 2019-2020, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής από τις 29 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2019 στο Μουσικό Γυμνάσιο Λασιθίου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι διαμένοντες στον ν. Λασιθίου.

Οι γονείς – κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών μαζί με την αίτησή τους οφείλουν να προσκομίσουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.

Η διαδικασία επιλογής των Υποψηφίων για εισαγωγή στην Α τάξη Γυμνασίου του Μουσικού

Γυμνασίου Λασιθίου για το σχολικό έτος 2019-20 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου   2019 και ώρα 09:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Δ/θμιας  Εκπ/σης Λασιθίου τηλ. 2841340494, 2841340470.

https://style100fm.gr/