Κρητη

Αδιαφάνεια στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης καταγγέλλουν οι σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης

laiki-1

Αδιαφάνεια και “απόλυτοι σκοτάδι” στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης (Π.Τ.Α.) Κρήτης, βλέπει και  καταγγέλλει με επιστολή της στον Περιφερειάρχη η Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης. Όπως τονίζεται, ” ουδέποτε δόθηκε δυνατότητα συνολικής ενημέρωσης για τη διαχείριση του ΠΔΕ και των ιδιωτικών επιχορηγήσεων, με ευθύνη του  πρόεδρου της Διοίκησης του Π.Τ.Α., του κ. περιφερειάρχη”‘

Ολόκληρη η επιστολή:

Προς τον κ. Περιφερειάρχη,

 

Ενώ το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) έχει τον σπουδαιότερο ρόλο στη διαχείριση των χρηματοδοτήσεων, ως υπόλογος θεσμός των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και της οικονομικής διαχείρισης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και άλλων  δράσεων, το  Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχει αρμοδιότητα εποπτείας ή λήψης αποφάσεων. Το τμήμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) που διαχειρίζεται το ΠΤΑ εγγράφεται στον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό της περιφέρειας, ως έσοδο και ως έξοδο, μόνο εξωλογιστικά.

Έτσι στη διαχείριση των Π.Τ.Α. -που την αποκλειστική ευθύνη έχει η κυβέρνηση- προστίθεται μία τυπική και προσχηματική ευθύνη των Περιφερειών, που υποτίθεται συμβάλλει στη διαφάνεια, ενώ τα περιφερειακά συμβούλια στην πραγματικότητα δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν κανέναν έλεγχο. Ουσιαστικά, ο θεσμός του Π.Τ.Α. προωθεί την αδιαφάνεια και την αλληλοεπικάλυψη ευθυνών και αρμοδιοτήτων ανάμεσα σε κυβέρνηση και περιφέρεια.

Το πρόβλημα είναι μεγάλο, αφού τα Π.Τ.Α. -εκτός από το ΠΔΕ- διαχειρίζονται και τα προγράμματα επιδότησης ιδιωτικών επιχειρήσεων, με βάση τα τυπικά κριτήρια των νόμων, χωρίς όμως καμία πολιτική ευθύνη σε σχέση με τις προτεραιότητες των τοπικών αναγκών.

Κι ενώ το Π.Τ.Α. από μόνο του είναι αδιαφανές, αυτή η αδιαφάνεια μετατρέπεται σε απόλυτο «σκοτάδι» για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης (Π.Τ.Α.) Κρήτης, αφού ουδέποτε δόθηκε δυνατότητα συνολικής ενημέρωσης για τη διαχείριση του ΠΔΕ και των ιδιωτικών επιχορηγήσεων, με ευθύνη του  πρόεδρου της Διοίκησης του Π.Τ.Α., του κ. περιφερειάρχη.

Χαρακτηριστικό της έλλειψης ενημέρωσης, της αδιαφάνειας, είναι ότι στον προϋπολογισμό του 2021 το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) εγγράφεται συνολικά σε έναν κωδικό, χωρίς να υπάρχει ανάλυση για τις δράσεις και τις προτεραιότητες που χρηματοδοτεί και χωρίς απολογιστικά στοιχεία, παρά μόνο προβλέψεις. Λόγω ακριβώς αυτής της αδιαφάνειας, πριν περίπου 2 χρόνια η Λαϊκή Συσπείρωση αναγκάστηκε να αναζητήσει τα στοιχεία για τα έργα του ΠΔΕ, μέσω Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων από τους αρμόδιους Υπουργούς.

Ζητούμε :

Να κατατεθούν στο περιφερειακό συμβούλιο αναλυτικά για κάθε έργο ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός του Π.Τ.Α. και της επιτροπής παρακολούθησης. Όλα τα στοιχεία που αφορούν τα ετήσια κονδύλια και τις δράσεις που χρηματοδότησε το Π.Τ.Α. Κρήτης από το 2019 ως το 2020, όπως και τις προγραμματισμένες δράσεις για το 2021.

 

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης

ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΛΕΚΟΣ