Πέμπτη, 25 Ιουλίου, 2024
spot_img
ΑρχικήΕΙΔΗΣΕΙΣΣΗΤΕΙΑ                        Απευθείας παραχώρηση χρήσης αιγιαλού – παραλίας σε όμορες επιχειρήσεις.

                        Απευθείας παραχώρηση χρήσης αιγιαλού – παραλίας σε όμορες επιχειρήσεις.

                        Απευθείας παραχώρηση χρήσης αιγιαλού – παραλίας σε όμορες επιχειρήσεις.

 

Ενημερώνουμε τους επιχειρηματίες, των οποίων η επιχείρηση είναι όμορη αιγιαλού – παραλίας και ενδιαφέρονται να τους παραχωρηθεί η χρήση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθμ. 38609 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ 1432/Β/2023) Κ.Υ.Α., να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία των κατά τόπους Δημοτικών Ενοτήτων το αργότερο μέχρι 15/6/2023 προκειμένου η διαδικασία παραχώρησης να ολοκληρωθεί μέχρι 30/6/2023.

Από 1/7/2023 και μετά οι παραχωρήσεις θα διενεργούνται αποκλειστικά από το γραφείο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο.

 

Η παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού- παραλίας γίνεται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών – ξαπλωστρών και τη λειτουργία αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου και γίνεται για τρία (3) έτη (λήγει στις 31/12/2025) εκτός της περίπτωσης των όμορων ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων στα οποία η παραχώρηση λήγει στις 31/10/2023.

 

Τα ετήσιο αντάλλαγμα καθορίστηκε με την υπ’ αριθ. 68/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε 15,00 € /τ.μ. σε όλες τις περιοχές πλην της παραλίας Βάι σε 30 € /τ.μ. Η καταβολή του ετήσιου ανταλλάγματος μπορεί να γίνει εφάπαξ ή σε 3 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 

α)  Αίτηση (χορηγείται από το Δήμο).

β)  Άδεια λειτουργίας επιχείρησης/ γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού

ενδιαφέροντος,  κατά περίπτωση.

γ)  Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές χρήσεις από τις

διατάξεις του ν. 2971/2001 όπως αυτός ισχύει.

δ) Αποτύπωση του προς παραχώρηση χώρου με αναφορά στις συντεταγμένες και το εμβαδόν του με

επιμέλεια του αιτούντα σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014 ή σε υπόβαθρο

ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «ΘΕΑΣΗ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΩΝ» του gov.gr ή σε απόσπασμα του

τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται,

που ελέγχεται και θεωρείται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

ε)  Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στο Δήμο (Δημοτική Ενημερότητα).

στ) Σύμφωνη γνώμη από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου όταν ο αιτούμενος χώρος περιβάλλει ή

εντός του οποίου βρίσκονται αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και ιστορικοί τόποι.

ζ)  Σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας όταν ο  αιτούμενος χώρος έχει ενταχθεί

στο δίκτυο Natura 2000.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα παρακάτω τηλέφωνα:

 

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ:         κ. Νικηφοράκης Εμμ.          2843340530

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΑΝΟΥ:          κ. Μαζωνάκη Καλλιόπη      2843340802

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΗΣ:          κ. Χρυσουλάκη Μαρία        2843340002

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:   κ. Κόλοβρατ Μαρία             2843051105

 

 

RELATED ARTICLES

Τελευταία Νέα