Σητεια, Υγεια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

6.30-Σ-φίλοι-νοσοκ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε  η υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας για τις εξής επιλέξιμες ειδικότητες:

ΤΕ Νοσηλευτικής

ΔΕ Νοσηλευτών / Βοηθών Νοσηλευτικής

ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας

ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας / Πλυντρών – Πλυντριών

ΤΕ Μαιευτικής / Μαιευτών

ΤΕ Πληροφορικής

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών / Κοινωνικής Εργασίας

ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών / Χειριστών ιατρικών συσκευών

ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας (ημερήσιοι φύλακες / φύλακες)

ΔΕ Υδραυλικών

ΔΕ Τεχνικού (Κλιβανιστών – Αποστειρωτών – Απολυμαντών)

ΔΕ Παρασκευαστών Χημικού / Βοηθών ιατρικών και βιολογικών

Η εφαρμογή θα είναι ανοιχτή για την κατάθεση αιτήσεων από την Τρίτη 30/6/2020 στις 13:00 έως και την Πέμπτη 9/7/2020 στις 24:00. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας ή τον σύνδεσμο https://loipoepikouriko.moh.gov.gr/

https://style100fm.gr/