Πέμπτη, 25 Ιουλίου, 2024
spot_img
ΑρχικήΕΙΔΗΣΕΙΣΙΕΡΑΠΕΤΡΑΕιδική Επιτροπή νήσου Χρυσή

Ειδική Επιτροπή νήσου Χρυσή

Την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022 συνεδρίασε η Επιτροπή Εφαρμογής και Παρακολούθησης του
Σχεδίου Δράσης για τη νήσο Χρυσή, πραγματοποιώντας την 8
η
κατά σειρά (τακτική) συνεδρίασή της
μέσω τηλεδιάσκεψης.
Κύρια θέματα συζήτησης αποτέλεσαν ο απολογισμός και η αξιολόγηση του έργου της Επιτροπής,
από τη σύστασή της μέχρι σήμερα, και η πορεία υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για το νησί.
Εξέλιξη με θετικό πρόσημο αποτελεί το γεγονός ότι έχει ήδη ξεκινήσει η εκπόνηση των μελετών
από τους φορείς υλοποίησης ΜΦΙΚ-ΠΚ, ΜΑΙΧ και ΕΛΚΕΘΕ τόσο στο χερσαίο όσο και στο πολύ
σημαντικό θαλάσσιο περιβάλλον της προστατευόμενης περιοχής. Το ερευνητικό έργο θα εξάγει
αποτελέσματα και διαχειριστικές προτάσεις που δε θα είναι μόνο ωφέλιμες για το Σχέδιο Δράσης
που παρακολουθεί η Επιτροπή αλλά και για τα άλλα δύο προγράμματα που θα υλοποιούνται
παράλληλα για τη Χρυσή και το Μικρονήσι, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον τύπο οικοτόπου 2250*
«Θίνες των παραλίων με Juniperus spp.» και αυτό του έργου της Εποπτείας ειδών και οικοτόπων
στις περιοχές των περιοχών Natura 2000.
Επιπλέον κατά το 2023 θα έχουμε τα πρώτα Παραδοτέα των μελετών του Σχεδίου Φύλαξης και
Φέρουσας Ικανότητας Διαχείρισης επισκεπτών ενώ θα προτεραιοποιηθούν και θα τεθούν σε
υλοποίηση επιπλέον δράσεις του Σχεδίου υψηλής προτεραιότητας και έτσι θα επιτευχθεί, μόλις από
το δεύτερο έτος εφαρμογής του Σχεδίου, υψηλός δείκτης απορρόφησης του εγκεκριμένου ποσού
χρηματοδότησης της Περιφέρειας Κρήτης.
Ωστόσο κατά τη συζήτηση έγινε επίσης αναφορά στα προσκόμματα που παρατηρήθηκαν όλο αυτό
το διάστημα, όπως για παράδειγμα στις καθυστερήσεις που επέβαλε η γραφειοκρατία του
δημοσίου αλλά και το έντονο φαινόμενο της υποστελέχωσης υπηρεσιών, παράγοντες που
επηρέασαν την υλοποίηση των μέτρων σε σχέση με το περιορισμένο χρονοδιάγραμμα που θέτει η
ΚΥΑ.
Ακολούθως, τέθηκαν υπό αξιολόγηση οι προτάσεις του Συντονιστή και των μελών της Επιτροπής
προς τη Διοίκηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Προτάθηκαν μία σειρά από
θεσμικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν άμεσα από το ΥΠΕΝ για την προστασία του νησιού
και την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης. Επιπλέον, έγιναν προτάσεις επί θεμάτων που διαπίστωσε η
Επιτροπή, τα οποία πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν αλλά δεν προβλέπονται από το ισχύον Σχέδιο
Δράσης.

Τέλος προτάσεις έγιναν και για την στήριξη των περιφερειακών υπηρεσιών.
Τόσο ο απολογισμός όσο και οι σχετικές προτάσεις θα αποτυπώνονται στη Συνοπτική Αναφορά
Πεπραγμένων της Επιτροπής (περιόδου αναφοράς 11/2021-12/2022) η οποία θα υποβληθεί στο
ΥΠΕΝ και θα δημοσιοποιηθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Γραμματεία Επιτροπής: Ε. Αργυροπούλου, τηλ.επικ.: 2813404171, email: e.argyropoulou@apdkritis.gov.gr
2
Σημειώσεις προς τους Συντάκτες
1. Στην 8
η συνεδρίαση συμμετείχαν:
– Ο κ. Καλούστ Παραγκαμιάν (Συντονιστής της Επιτροπής),
– Η κα Μαρία Κοζυράκη (Τακτικό μέλος, Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης),
– Ο κ. Ιωάννης Γουλιδάκης (Τακτικό μέλος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Λασιθίου Περιφέρειας
Κρήτης),
– Η κα Μαρία Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη (Τακτικό μέλος, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και
Περιβάλλοντος Δήμου Ιεράπετρας),
– Ο κ. Εμμανουήλ Μιχελαράκης (Τακτικό μέλος, Πρόεδρος Σωματείου Καταστηματαρχών Καφέ
Εστίασης Ιεράπετρας),
– Ο κ. Παύλος Δασκαλάκης (Τακτικό μέλος, εκπρόσωπος της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας
Ιεράπετρας “ΚΟΚΚΙΝΕΛΛΑ”),
– Ο κ. Πέτρος Λυμπεράκης (Αναπληρωματικό μέλος, εκπρόσωπος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας
Κρήτης –Πανεπιστημίου Κρήτης),
– Η κα Ευφροσύνη Αργυροπούλου, Γραμματέας της Επιτροπής, για την τήρηση των πρακτικών.
2. Για την πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση κάθε ενδιαφερομένου στα αποτελέσματα των εργασιών
της Επιτροπής για τη νήσο Χρυσή, έχει δημιουργηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης ο ειδικός διαδικτυακός χώρος: “Σχέδιο Δράσης για τη Νήσο Χρυσή”

RELATED ARTICLES

Τελευταία Νέα