Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024
spot_img
ΑρχικήΕΙΔΗΣΕΙΣΛΑΣΙΘΙΕκτίμηση Ζημιών που προκλήθηκαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 15ης Οκτωβρίου 2022...

Εκτίμηση Ζημιών που προκλήθηκαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 15ης Οκτωβρίου 2022 στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.- Στεγαστική Συνδρομή για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια.

Εκτίμηση Ζημιών που προκλήθηκαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 15ης Οκτωβρίου 2022 στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.- Στεγαστική Συνδρομή για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια.

Σχετικά με την αίτηση που υποβάλατε στην Περιφέρεια Κρήτης περί καταγραφής και εκτίμησης ζημιών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 15ης Οκτωβρίου 2022 στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, σας υπενθυμίζουμε ότι η επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καλύπτει υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός ορειοθετημένης περιοχής από θεομηνία σε στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου και των αποθηκευμένων προϊόντων. Η ορειοθέτηση των πλημμυρόπληκτων περιοχών έγινε με την αριθμ. 358192/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5942Β/21-11-2022) των Υπ. Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και για το νομό Λασιθίου περιλαμβάνει τις Δημοτικές Κοινότητες Σητείας, Πισκοκεφάλου και Σκοπής της Δημοτικής Ενότητας Σητείας του Δήμου Σητείας.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ορειοθετημένες περιοχές (έχουν έδρα επιχείρησης ή υποκατάστημα δηλωμένο στην ΑΑΔΕ) και δεν έχουν ανταποκριθεί στην υποβολή δικαιολογητικών, έως την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου  2022, όπως προσκομίσουν:

– Στοιχεία μητρώου – επιχείρησης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (πρόσφατη εκτύπωση από το myAADE)

– Φορολογική δήλωση επιχείρησης φορολογικού έτους 2021

– Δηλώσεις Φ.Π.Α. έτους 2022

– Απογραφή προηγούμενου έτους

– Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και σε περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από τους προμηθευτές

– Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού συνοδευόμενα από κατάσταση στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης και η κατάσταση του μηχανήματος.

– Αν διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση, ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης της ζημίας και εκτίμηση του ύψους της αποζημίωσης που πρόκειται να λάβει. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιωτικής ασφάλισης, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599 περί μη ασφάλισης της μονάδας.

– IBAN επιχείρησης

– εκτίμηση της ζημιάς (σε πίνακα τύπου excel) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή ιδιώτη εκτιμητή ή λογιστή  βασιζόμενη στα προαναφερόμενα δικαιολογητικά

– έγχρωμες φωτογραφίες είτε εκτυπωμένες είτε σε cd

– Επίσης θα ελέγχεται η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης (άδεια λειτουργίας ή λοιπές άδειες).»

Επιπρόσθετα στα παραπάνω

Προκειμένου για φορτηγό ή επαγγελματικό αυτοκίνητο:

– Άδεια κυκλοφορίας οχήματος και ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Προκειμένου για αγροτική εκμετάλλευση:

– Δήλωση ΕΛΓΑ – ΟΣΔΕ – Μητρώο αγροτικών εκμεταλλεύσεων (ΜΑAΕ) και Ε9 με εμφανή το ΑΤΑΚ του ακινήτου που έχει υποστεί την ζημιά

Προκειμένου για γεώτρηση – πηγάδι:

– Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από γεώτρηση/πηγάδι σε ισχύ

Ή

τυχόν διευκρινήσεις – συμπληρωματικά στοιχεία που τους έχουν ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή.

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδρομικά στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Πολυτεχνείου 1 Τ.Κ. 72100 Άγιος Νικόλαος, τηλ. 28410-22493, 2841340300, 2841340301 & 2841340302, υπόψη κας Βούλγαρη). Ο φάκελος να περιέχει το σύνολο των δικαιολογητικών και να αναγράφει εξωτερικά την επωνυμία της επιχείρησης και τον αρ. πρωτ. της αρχικής αίτησης.

 

Τονίζεται ότι χωρίς την υποβολή των ανωτέρω ή σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλειπή  η αρμόδια επιτροπή δεν δύναται να πραγματοποιήσει την απαιτούμενη-εκτίμηση-προσδιορισμό της ζημιάς και να συμπεριλάβει την επιχείρηση στη σχετική συγκεντρωτική κατάσταση των επιχειρήσεων που θα σταλεί στην αρμόδια Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Σε περίπτωση που έχετε κάνει αίτηση και η επιχείρησή σας δεν βρίσκεται εντός περιοχών οριοθέτησης θα ενημερωθείτε για υποβολή δικαιολογητικών σε περίπτωση συμπληρωματικής απόφασης ορειοθέτησης.

Σχετικά με τις ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις, σας ενημερώνουμε ότι με την απόφαση 358192/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325 ΚΥΑ των Υπ. Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, οριοθετήθηκαν οι πληγείσες περιοχές και αναφέρθηκαν οι όροι και προϋποθέσεις για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής στους δικαιούχους.

Για τις σχετικές διαδικασίες περί στεγαστικής συνδρομής είναι αρμόδιος ο Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (Τ.Α.Ε.Φ.Κ. Π.Ε. Ηρακλείου) τηλ. 2810311318.

 

RELATED ARTICLES

Τελευταία Νέα