Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου, 2024
spot_img
ΑρχικήΕΙΔΗΣΕΙΣΛΑΣΙΘΙΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Προς
Τις Επιχειρήσεις του Νομού Λασιθίου

Κοινοποίηση
Οικονομικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης
Εμπορικό Επιμελητήριο Νομού Λασιθίου
Δικηγορικός Σύλλογος Νομού Λασιθίου
Ιατρικός Σύλλογος Νομού Λασιθίου
Οδοντιατρικός Σύλλογος Νομού Λασιθίου
Φαρμακευτικός Σύλλογος Νομού Λασιθίου
Σύνδεσμος Ξενοδόχων Νομού Λασιθίου
Σύνδεσμος Τουριστικών Καταλυμάτων Νομού Λασιθίου
Ένωση Ξενοδοχείων Σητείας
ΕΣΤΙΑ – Ένωση Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων – Δωματίων Σητείας
Σύλλογος Καταστημάτων Εστίασης και Ψυχαγωγίας Δήμου ΣΗΤΕΙΑΣ.
Σωματείο Καφέ Εστίασης Ιεράπετρας
Σύλλογος Εστίασης και Διασκέδασης Αγίου Νικολάου

Αγαπητοί Επαγγελματίες του Νομού Λασιθίου

Η εν λόγω ενημέρωση, αφορά στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, στην
ενημέρωση του οποίου υποχρεούνται όλα τα Νομικά Πρόσωπα όπως οι προσωπικές
εταιρείες (Ο.Ε. – Ε.Ε), κεφαλαιουχικές εταιρίες (Ι.Κ.Ε. – Ε.Π.Ε. – Α.Ε.) και μη
κερδοσκοπικά πρόσωπα όπως οι Σύλλογοι, Σωματεία κλπ.
Το «Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» όπως αναφέρει και το όνομα, αναζητά του
«πραγματικούς» δικαιούχους μιας εταιρείας. Συγκεκριμένα η ΑΑΔΕ αναφέρει ότι:
«Πραγματικός δικαιούχος (beneficial owner) θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο
πραγματικά ανήκει ή το οποίο ελέγχει πραγματικά μία εταιρική οντότητα ή για λογαριασμό
του οποίου διεξάγονται συναλλαγές ή δραστηριότητες μιας εταιρείας. Η έννοια του
πραγματικού δικαιούχου αντιπαραβάλλεται με την έννοια του νόμιμου κυρίου (legal owner) της
νομικής οντότητας, ο οποίος δηλώνεται ως μέτοχος ασκών τον έλεγχο του νομικού
προσώπου/οντότητας.
Σκοπός του Κεντρικού Μητρώου είναι η άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον
πραγματικό δικαιούχο, στο πλαίσιο της διαφάνειας των εταιρικών οντοτήτων και των
παρεμφερών νομικών μορφωμάτων, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της
χρησιμοποίησής τους για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Στόχος της
Ε.Ε. είναι η διασύνδεση των εθνικών Μητρώων Πραγματικών Δικαιούχων μέσω της ευρωπαϊκής
κεντρικής πλατφόρμας έως τις 10 Μαρτίου 2021.»
Ως παράδειγμα για τα ανωτέρω, στις Ανώνυμες Εταιρίες πρέπει να ενημερωθούν
αναλυτικά οι μέτοχοι φυσικά πρόσωπα με το ποσοστό τους. Στις ΟΕ – ΕΕ – ΕΠΕ και στις
ΙΚΕ πρέπει να ενημερωθούν αναλυτικά τα φυσικά πρόσωπα εταίροι με το ποσοστό τους.
Στα μη κερδοσκοπικά πρέπει να ενημερωθεί η πλατφόρμα με τα στοιχεία του
προέδρου, του γραμματέα, και του ταμία.
Η υποχρέωση αυτή υπάρχει από το 2019, αλλά τώρα με την αλλαγή του Νόμου, γίνεται
αυστηρότερη η μη τήρηση της με μεγάλα πρόστιμα. Στο νέο νομοσχέδιο, η παράλειψη
ενημέρωσης επισύρει πρόστιμα από 5.000€ έως και 40.000,00 € για το κάθε Νομικό
Πρόσωπο, Σωματείο, Σύλλογο κτλ, που δεν ενημέρωσε ή ενημέρωσε ελλιπώς η
ενημέρωσε εκπρόθεσμα
Η πλατφόρμα γενικά αναζητά στοιχεία για τους μετόχους και τους εταίρους των
εταιρειών και τα μέλη των συλλογών, σωματείων καθώς επίσης αναζητά για κάθε
φυσικό πρόσωπο μέλος εταιρείας η συλλόγου αναζητά αν είναι πολιτικά εκτεθειμένα
τα ίδια ή μέσω συγγένειας ή συνεργασίας.
Για το λόγο τούτο, η υποχρέωση ενημέρωσης της πλατφόρμας είναι του Νόμιμου
εκπροσώπου – Διαχειριστή της κάθε εταιρίας ή Συλλόγου, Σωματείου κτλ, όπως
ορίζει ρητά ο Νόμος « Το ειδικό αυτό μητρώο τηρείται επαρκώς τεκμηριωμένο και
επικαιροποιημένο με ευθύνη του νόμιμου εκπροσώπου ή ειδικώς εξουσιοδοτημένου
προσώπου με απόφαση του αρμόδιου εταιρικού καταστατικού οργάνου.»
Η εργασία αυτή επειδή από το νόμο δεν είναι υποχρέωση του λογιστή, καθώς δεν
εμπίπτει στο φάσμα των φορολογικών ή λογιστικών εργασιών που έχουμε υποχρέωση
διεκπεραίωσης (όπως για παράδειγμα το Ε3 που πρέπει υποχρεωτικά να υπογράψει
λογιστής)
Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται από τον ακόλουθο σύνδεσμο με τους κωδικούς
taxisnet του Νόμιμου Εκπροσώπου και όχι της εταιρείας ή του Λογιστή Φοροτεχνικού
σας.
https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/epiheiriseis/mitroo-pragmatikon-dikaioyhon
Τα πρόστιμα είναι στον ακόλουθο σύνδεσμο :
https://www.taxheaven.gr/news/59704/ta-nea-prostima-gia-to-mhtrwo-pragmatikwndikaioyxwn-oi-allages-poy-fernei-to-nomosxedio-ypodeigma-mhtrwoy
Το αναλυτικό εγχειρίδιο με τις οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας για την καλύτερη
ενημέρωση σας είναι στον ακόλουθο σύνδεσμο.
https://www.gsis.gr/sites/default/files/2020-
06/pragmatikos%20dikaiouxos%20exgeiridio%20xrhshs%2017.6.20.pdf
Η πρόταση μας ως του Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών
Νομού Λασιθίου για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, είναι να ασκηθεί ΑΜΕΣΑ
πίεση από τις επιχειρήσεις και τους Φορείς τους και να ζητηθούν τα κάτωθι:
1. Τη δυνατότητα μέχρι 31 Μαρτίου 2023 καταχώρησης νέων εγγραφών και
τροποποιήσεων των στοιχείων των ήδη καταχωρημένων στο Κ.Μ.Π.Δ νομικών
προσώπων ή νομικών οντοτήτων, χωρίς πρόστιμα.
2. Να μην καταχωρούνται στοιχεία στο Κ.Μ.Π.Δ που ήδη έχουν καταχωρηθεί σε άλλα
μητρώα όπως στο ΓΕΜΗ ή στο TAXIS στα οποία είναι καταχωρημένα στοιχεία των
εταίρων φυσικών προσώπων και είναι δυνατή η άντλησή τους μέσω
διαλειτουργικότητας.
3. Τα πρόστιμα είναι υπερβολικά και πρέπει να μειωθούν και να κατηγοριοποιηθούν
ανάλογα με το σκοπό και τη μορφή λειτουργίας των νομικών προσώπων να ως εξής:
-Για τις παραβάσεις των περιπτώσεων α, β, γ και δ τα πρόστιμα των νομικών προσώπων
να είναι αντίστοιχα των προστίμων για τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης ανάλογα
με την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν.
-Για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι προθεσμίες για την
καταχώρηση των μεταβολών στο Κ.Μ.Π.Δ να είναι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της
ετήσιας φορολογικής δήλωσης
-Για τα νομικά πρόσωπα που κατά το πέρας του ελέγχου δεν ταυτοποιούνται οι
πραγματικοί δικαιούχοι μέχρι φυσικού προσώπου, να επιβάλλονται πρόστιμα ανάλογα
με το μέγεθος και τη μορφή τους.
Με τιμή
Το Δ.Σ
Προέδρος Ανδρουλιδάκης Νικόλαος
Αντιπρόεδρος Μαρκάκης Εμμανουηλ
Γραμματέας Ζαβερδινού Αμαλία
Ταμίας Ζαχαρόπουλος Οταπασίδης Αλκης
Μέλος Κασωτάκης Γεώργιος
Μέλος Κοντοπόδης Δημήτριος
Μέλος Κουτρουμπάς Αντώνιος

RELATED ARTICLES

Τελευταία Νέα