Σητεια

Επιμένει η πανδημία σε Παλαίκαστρο και Σητεία

3GmzQBlojlrTG39xee7k

ΔΕΥΑ Σητείας  Δειγματοληψία 05/01/21 (μεσοσταθμικό δείγμα)

  1. 1-2 copies RNA/PCR reaction

b.      (0,09-0,18 copies/ml)
  Δειγματοληψία 11/01/20 (μεσοσταθμικό δείγμα)

  1. 0-2 copies RNA/PCR reaction

b.      (0-0,18 copies RNA /ml)
 Δειγματοληψία 14/01/21 (μεσοσταθμικό δείγμα)

  1. 1-2 copies RNA/PCR reaction

b.      (0,09-0,18 copies/ml)     ΔΕΥΑ Παλαίκαστρου (περιοχή Σητείας)

  Δειγματοληψία 07/01/21 (μεσοσταθμικό δείγμα)

a.       4-8 copies RNA/PCR reaction

  1. (0,36-0,72 copies RNA /ml)

Δειγματοληψία 11/01/21 (μεσοσταθμικό δείγμα)

  1. 4-8 copies RNA/PCR reaction

b.      (0,36-0,72 copies RNA /ml)
Δειγματοληψία 14/01/21 (μεσοσταθμικό δείγμα)

  1. 4-8 copies RNA/PCR reaction

b.      (0,36-0,72 copies RNA /ml)

https://style100fm.gr/