Σητεια

Η αγροτική οδοποιία αποκτά τον ειδικό της

poyrnari_0

Χθες το ανήγγειλε από εδώ, τον STYLE100, ο Δήμαρχος Σητείας Γ. Ζερβάκης,την πρόσληψη συνεργάτη για την αγροτική οδοποιία, σήμερα δημοσιοποιήθηκε η προκήρυξη και η διαδικασία τρέχει γρήγορα, αφού οι ενδιαφερόμενοι έχουν μόλις πέντε μέρες προθεσμία για να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου.

Η θέση του ειδικού συνεργάτη,περιγράφεται με συγκεκριμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες, και η επιλογή θα γίνει από τον ίδιο τον Δήμαρχο.

Ο σύμβουλος για την αγροτική οδοποιία, θα έχει στα καθήκοντα την παροχή συμβουλών, την παρακολούθηση και το συντονισμό των έργων που έχουν σχέση με την αγροτική οδοποιία του Δήμου, καθώς και τη διαχείριση των μηχανημάτων έργων και των εργοταξίων του Δήμου.

Πρέπει να έχει:

  • Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ειδικότητας Τοπογράφων Μηχανικών ή Μηχανικών Έργων Υποδομής.
  • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε εργοτάξια. Εμπειρία στη διαχείριση
  • ιδιωτικών ή δημόσιων έργων, μηχανημάτων έργων και ανθρώπινου δυναμικού. Ικανότητα επικοινωνίας. Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ πάνω σε προγράμματα αποθήκης – αρχείου. Ικανότητα δημιουργίας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων με τοπογραφικούς χάρτες
  • δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Δήμου Σητείας, (Γραφείο Πρωτοκόλλου) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός πέντε ημερών από σήμερα.
  • H πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή ειδικής σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

–ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ