Παρασκευή, 19 Ιουλίου, 2024
spot_img
ΑρχικήΕΙΔΗΣΕΙΣΣΗΤΕΙΑΘολό παραμένει το τοπίο για την δημιουργία του Αστεροσχολείου

Θολό παραμένει το τοπίο για την δημιουργία του Αστεροσχολείου

  • Απαντήσεις από την δημοτική αρχή ζητά ο πρώην δημοτικός σύμβουλος Θ. Πετρουλάκης 

Η πράξη με τίτλο «Αστροπαρατήρηση και φυσικό περιβάλλον – εναλλακτικό προϊόν ανάπτυξης και προβολής των γεωπάρκων της Ανατολικής Μεσογείου» και ακρωνύμιο “GEOSTARS” είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Συνεργασίας ανάπτυξης και προβολής των γεωπάρκων της Ανατολικής Μεσογείου» INTERREGV-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων» και τον Ειδικό Στόχο 3.2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος»

Το έργο εντάχθηκε τη προηγούμενη Δημοτική περίοδο επί Δημαρχίας Θοδωρή Πατεράκη

Στο έργο συμμετέχουν έξι (6) εταίροι από την Ελλάδα και την Κύπρο και συγκεκριμένα:
• Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (Επικεφαλής Εταίρος)
• Αναπτυξιακή Εταιρία Κοινοτήτων Τροόδους (Εταίρος 2)
• Κοινότητα Αγριδιών (Εταίρος 3)
• Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού (Εταίρος 4)
• Δήμος Σητείας (Εταίρος 5)
• Πανεπιστήμιο Κρήτης (Εταίρος 6)
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 2.678.400,00€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15%.
Γενικός στόχος της πράξης είναι η βελτίωση της επισκεψιμότητας και κατ’ επέκταση της οικονομικής ανάπτυξης των τριών αναγνωρισμένων γεωπάρκων της Κρήτης και της Κύπρου. Οι τρεις αυτές περιοχές κρίνονται ως οι πλέον υποβαθμισμένες και πληθυσμιακά αποδυναμωμένες περιοχές των νησιών, ενώ παράλληλα διαθέτουν ιδιαίτερα περιβαλλοντικά και φυσικά ορεινά χαρακτηριστικά που τους παρέχουν κοινά συγκριτικά πλεονεκτήματα τουριστικής ανάπτυξης.
Ειδικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας νέας μορφής εναλλακτικού τουρισμού βασισμένη στην παρακολούθηση, γνωριμία και εκπαίδευση στη μελέτη του διαστήματος και των άστρων η οποία :
• θα αποτελέσει προέκταση της φυσικής αξίας των χώρων
• θα αξιοποιεί συγκριτικά πλεονεκτήματα των κλιματολογικών στοιχείων και
• θα αποτελεί προέκταση του επιστημονικού πεδίου της γεωλογίας που ασχολείται με τα ουράνια φυσικά σώματα
Κύρια αποτελέσματα της πράξης αποτελούν:
1. η αύξηση της επισκεψιμότητας στις περιοχές παρέμβασης
2. η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης μέσω πολλαπλασιαστικών ωφελειών
3. η αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας στις περιοχές παρέμβασης και
4. η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των περιοχών παρέμβασης στις διεθνείς αγορές
Ο Δήμος Σητείας συμμετέχει στα παρακάτω πακέτα εργασίας (ΠΕ) με προϋπολογισμό ύψους 780.000,00€.
Το πλανητάριο και το αστεροσχολείο θα είναι ένα κέντρο άσκησης και διάδοσης της Αστρονομίας και της ουρανογραφίας. Στους χώρους του θα διοργανώνονται διαλέξεις, σεμινάρια, ημερίδες κ.α. αναφορικά με την αστρονομία.
Ειδικότερα το παραδοτέο περιλαμβάνει τη διαμόρφωση κτιρίου πλανηταρίου και προμήθειες τηλεσκοπίου, ηλιακού τηλεσκοπίου και εκπαιδευτικού πλανηταρίου, κλπ για την εύρυθμη λειτουργία του ως εκπαιδευτικού και τουριστικού χώρου.
Πρόκειται να κατασκευαστεί κτιριο 330,00 m2 εντός του οικοπέδου που βρισκεται το θέατρο “Ελια” το οποίο θα περιλαμβάνει:Στη στάθμη -3.25 m  χώρο προβολών με προκατασκευασμένο θόλο πλανηταρίου διαμέτρου 8 μέτρων,46 καθισμάτων, αίθουσα σεμιναρίων με κεκλιμένο δάπεδο, χώρο πωλητηρίου-εκθετηρίου και χώρους εξυπηρέτησης επισκεπτών και Α.Μ.Ε.Α.

Στο   ισογειο  , χώρος  υποδοχής, ένα χώρο γραφείου και κυλικείο με ημιυπαίθριο χώρο. Από το χώρο υποδοχής μια σκάλα οδηγεί στο χώρο άστρο-παρατήρησης

Ανοιγόμενο θόλο διαμέτρου 5,50 μέτρων.

Το κεκλιμένο δώμα του κτηρίου είναι βατό και διαμορφώνεται σε επίπεδα πάνω στα οποία θα  μπορούν να στήνονται περισσότερα τηλεσκόπια.

Χώρος τηλεσκοπίου23,58 τ.μ σταθερές θέσεις3 άτομα.

Χώρο προβολών με προκατασκευασμένο θόλο πλανηταρίου διαμέτρου 8 μέτρων, 55 καθισμάτων, συνολικής επιφάνειας 102,00 τ.μ. συμπεριλαμβανομένων και των βοηθητικών του χώρων. (Η/Μ, αποθήκευση εξοπλισμού κ.τ.λ.), χώρο άστρο-παρατήρησης με προκατασκευασμένο ανοιγόμενο θόλο διαμέτρου 5,50 μέτρων, ο οποίος θα αναπτύσσεται σε δυο επίπεδα, συνολικής επιφάνειας 65,00 τ.μ., χώρο πωλητηρίου-εκθετηρίου-κυλικείου, επιφάνειας 50,00 τ.μ, ένα χώρο γραφείου 25,00 τ.μ., υγρούς χώρους εξυπηρέτησης επισκεπτών και Α.Μ.Ε.Α. 34,00 τ.μ. και υπαίθριο διαμορφωμένο χώρο προβολών, ο οποίος θα αποτελεί μέρος του κτηρίου .
Με την κατασκευή του θα δημιουργηθεί ένας νέος αναπτυξιακός πυρήνας στη Δημοτική Ενότητα Λεύκης.

Από  την  ενημέρωση  που  έχω  μέχρι  σήμερα,   έχει   δημοπρατηθεί  και    έγινε  υπογραφή   της  σύμβασης   το   καλοκαίρι  του  2021  για   την  κατασκευή  του  κτιρίου   .

Το  2ο    υποεργο   που   αφορά  τη   προμήθεια  τηλεσκοπίου  και  Η/Μ  δεν   υπάρχει   καμία   ενημέρωση  και  πιθανόν  να  μην  έχει  δημοπρατηθεί. Το  γεγονός  αυτό  και  το  ότι  δεν  αρχίσαν  ακόμα    οι  εργασίες       κατασκευής    του  κτιρίου  μου  δημιουργεί  προβληματισμό  και  ανησυχία  μήπως   δεν  ολοκληρωθεί  το  σημαντικό  αυτό    έργο     στις  προβλεπόμενες   ημερομηνίες  με   πιθανή  απενταξη  του ,από   το  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα.   

Η Δημοτική  αρχή  πρέπει   επιτέλους  να  δώσει   ξεκάθαρες  απαντήσεις     .

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΘΟΔΩΡΗΣ

πρώην  Δημοτικός  Σύμβουλος.

http://STYLE100FM.GR

 

RELATED ARTICLES

Τελευταία Νέα