Σητεια

Ο Δήμος Σητείας είναι ο αποδέκτης παραπόνων για το σοβαρό και χρόνιο πρόβλημα της ύπαρξης μεγάλου αριθμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων

fc9963db070b88d3705abe077fef9bb2_L

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Ο Δήμος Σητείας είναι ο αποδέκτης παραπόνων για το σοβαρό και χρόνιο πρόβλημα της ύπαρξης μεγάλου αριθμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα) στα βουνά, στο οδικό δίκτυο ακόμα και μέσα στους οικισμούς, με συνέπεια την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την πρόκληση ατυχημάτων, τη φθορά στις ιδιωτικές περιουσίες και το διχασμό της τοπικής κοινωνίας.

Για την επίλυση του παραπάνω προβλήματος ο Δήμος θα προχωρήσει στην ανάθεση της εργασίας « Περισυλλογή μεταφορά και διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων ».

Προκειμένου να καθοριστούν οι επιμέρους λεπτομέρειες/ προδιαγραφές της σύμβασης σε ρεαλιστικές/ πραγματικές συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις όσων έχουν πραγματικά γνώση της διαχείρισης των ζώων αυτών σε άγρια κατάσταση και του ιδιαίτερου περιβάλλοντος της περιοχής, καλούνται όλοι οι υποψήφιοι ανάδοχοι (πχ κτηνοτρόφοι) να επικοινωνήσουν με το Δήμο, δηλώνοντας το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη της υπηρεσίας καταθέτοντας στο πρωτόκολλο του Δήμου, σχετικό Έντυπο Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, μέχρι τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020.  

 

Πληροφορίες στο τηλ. 2843340223 κ. Μεραμβελλιωτάκη Τέλη.

 

https://style100fm.gr/