Σητεια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Χωρίς τίτλο

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

Σας ενημερώνουμε  ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης  εργασιών του έργου για την τοποθέτηση οπτικών ινών από τον ΟΤΕ, παρουσιάζονται συχνές διαρροές στο δίκτυο ύδρευσης λόγω των εκσκαφών.

Σε περίπτωση που προκαλούνται  βλάβες, οι διαρροές θα επισκευάζονται  από τον ανάδοχο εκτέλεσης του έργου και θα γίνεται διακοπή της υδροδότησης από τις 10:30 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ.

Παρακαλούνται οι καταναλωτές για τη διευθέτηση των αναγκών τους στις ώρες που υδροδοτείται κανονικά η πόλη,  ώστε να μην ταλαιπωρούνται από την καθημερινή έλλειψη νερού.

Υπενθυμίζουμε την υποχρέωση των καταναλωτών να διαθέτουν δεξαμενές αποθήκευσης νερού (ντεπόζιτα), σύμφωνα με τον Κανονισμό Δικτύων Ύδρευσης της ΔΕΥΑΣ.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ

 

 

Συλλιγαρδάκης Σταύρος

 

 

https://style100fm.gr/