Σητεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΔΕΥΑΣ

Χωρίς τίτλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δ.Σ. της  Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σητείας (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.). Η συνεδρίαση  θα διεξαχθεί  στα γραφεία της ΔΕΥΑΣ στην οδό Ν. Πλαστήρα 31, στις 14 Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή  και ώρα 9:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω  θέματα:

 

  1. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη

Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (MASTERPLAN) Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης  Αποχέτευσης Σητείας»

  1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης και ειδικών τεμαχίων σε ΚΔΥ και δεξαμενές»
  2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντικαταστάσεις  – βελτιώσεις υδραυλικών εγκαταστάσεων δεξαμενών και γεωτρήσεων Δημοτικής Ενότητας Σητείας».
  3. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 

 

                                                     ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ