Πέμπτη, 25 Ιουλίου, 2024
spot_img
ΑρχικήΕΙΔΗΣΕΙΣΣΗΤΕΙΑΤήρηση  διατάξεων  Κανονισμού  Άρδευσης  - Ληξιπρόθεσμοι  οφειλέτες .

Τήρηση  διατάξεων  Κανονισμού  Άρδευσης  – Ληξιπρόθεσμοι  οφειλέτες .

Τήρηση  διατάξεων  Κανονισμού  Άρδευσης  – Ληξιπρόθεσμοι  οφειλέτες .

 

                                                                                                                       

        Σας γνωρίζουμε, ότι το αργότερο μέχρι την Παρασκευή   12 Ιουλίου 2024  θα πρέπει να εξοφλήσετε το σύνολο των οφειλών σας προς τον Οργανισμό ,ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του αρδευτικού έργου (πληρωμή ΔΕΗ, προμηθευτών κ.λ.π.) .

Σε  περίπτωση  μη    συμμόρφωσης   θα  γίνει     αφαίρεση  μετρητών   σύμφωνα με το Κανονισμό Άρδευσης .

Επιπροσθέτως   σε περίπτωση που δεν ταχτοποιηθούν οι οφειλές στην παραπάνω  ημερομηνία σύμφωνα με το

 υπ αριθμό 2295/26-06-13 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, θα καταχωρηθούν οι οφειλέτες στην εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) με αποτέλεσμα να σας επιβάλλει κυρώσεις όπως πρόστιμα κ.λ.π και να δημιουργηθεί μελλοντικό πρόβλημα στην πληρωμή των επιδοτήσεων  και  θα  βεβαιωθούν  στην  αρμόδια    Δ.Ο.Υ

Επίσης  σας  γνωρίζουμε  ότι   σε   ελέγχους  που   διενεργεί   αρμόδιος  υπάλληλος  του  ΤΟΕΒ  διαπιστωθήκαν  παραβάσεις  του  Κανονισμού  Άρδευσης  ,όπως   αποσφράγιση   και  διατάραξη   ομαλής   λειτουργίας  των  μετρητών  κ.λ.π  Επιβλήθηκαν  τα    πρόστιμα  που  προβλέπει ο  Κ.Α   και   χρεωθήκαν   οι  καταναλώσεις  νερού  κατά  το  χρονικό  διάστημα  που  εκτιμήθηκε    ότι  παραβιαζόταν  οι  μετρητές.

Το   Δ.Σ    του   Τ.Ο.Ε.Β διατηρεί  την  δυνατότητα  υποβολή  μήνυσης  για  κλοπή  νερού.  

Στις   χρήσιμες   οδηγίες  στα   ειδοποιητήρια  αρδευτικών  τελών   αναφέρεται ότι   ,για  την     άρδευση   των   καλλιεργειών  , σύμφωνα  με  το   Κανονισμό  Άρδευσης ,   είναι   υποχρεωτική η   μέθοδος  της  τοπικής  άρδευσης (σταγόνα)  η  χαμηλού  καταιονισμού (SPRAYERS)  .

Για  τα    ήδη     αρδευόμενα  αγροτεμάχια,   το   αργότερο  μέχρι  31/12/2023, θα  έπρεπε   να  εγκαταστήσουν      στάγδην   άρδευση   .   

   Επίσης  σε  περίπτωση   που  υπάρχουν  μεταβολές  στα  προσωπικά σας στοιχειά,  πώληση η  ενοικίαση αγροτεμάχιου, αλλαγή  καλλιέργειας,  τροποποίηση     Ε9  κλπ  πρέπει  να   ενημερώνετε   άμεσα  τον  Οργανισμό. Είναι δυνατό να λαμβάνουμε αιτήματά σας ηλεκτρονικά μέσω email  και  συστήνουμε να  γίνονται οι  πληρωμές ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος DIAS.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείο του Οργανισμού τις εργάσιμες ήμερες και ώρες στο 2843031566.

                                                                                                     

 

                                                                                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

      ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ                                                                           

 

  

 

 

                                                                                           

    

                                                

 

 

 

RELATED ARTICLES

Τελευταία Νέα