Σητεια

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΣ

Χωρίς τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δ.Σ. της  Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σητείας (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.). Η συνεδρίαση  θα διεξαχθεί  στα γραφεία της ΔΕΥΑΣ στην οδό Ν. Πλαστήρα 31, στις 8 Μαΐου ημέρα Παρασκευή  και ώρα 9:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω  θέματα:

 

 1. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΣ έτους 2020.
 2. Λήψη απόφασης για αίτημα για οικονομική ενίσχυση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Δήμου Σητείας.
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής και συνολικής προθεσμίας περαίωσης της Μηχανολογικής – Ηλεκτρολογικής Μελέτης (κατ. πτυχίου 9) του υποέργου 1 : «Μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μόχλου Δήμου Σητείας» του υποέργου: «Μελέτες έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμού Μόχλου Δήμου Σητείας»
 4. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας υποβολής και συνολικής προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης κατηγορίας 20 (Γεωλογικές μελέτες) του υποέργου 1: «Μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μόχλου Δήμου Σητείας» του υποέργου: «Μελέτες έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμού Μόχλου Δήμου Σητείας».
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής και συνολικής προθεσμίας περαίωσης της Μηχανολογικής – Ηλεκτρολογικής Μελέτης (κατ. πτυχίου 9) του υποέργου 2 : «Μελέτη έργων συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων οικισμού Μόχλου Δήμου Σητείας» του υποέργου: «Μελέτες έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμού Μόχλου Δήμου Σητείας»
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής και συνολικής προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης κατηγορίας 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων) του υποέργου 2 : «Μελέτη έργων συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων οικισμού Μόχλου Δήμου Σητείας» του υποέργου: «Μελέτες έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμού Μόχλου Δήμου Σητείας»
 7. Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης του Έργου: «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμών Αχλαδίων, Σφάκας και Τουρλωτής Δημοτικής Ενότητας Σητείας Δήμου Σητείας»
 8. Έγκριση μελέτης για την α) Ανάθεση υπηρεσιών για την «Αποστολή ταχυδρομικών αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου και δεμάτων» και β) Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών.
 9. Έγκριση μελέτης για την προμήθεια : «ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Είδη ένδυσης και υπόδησης για την θερινή και χειμερινή περίοδο)».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.   Έγκριση μελέτης για την προμήθεια : «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ – ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΨΥΧΡΩ – ΑΔΡΑΝΗ».

 1. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την προμήθεια : «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ»
 2. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης:

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  (MASTERPLAN ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ».

 1.  Ορισμός υπολόγου για την πληρωμή σύνδεσης με ΔΕΔΔΗΕ  του αντλητικού συγκροτήματος Καλού Νερού Κοινότητας Περβολακίων.
 2. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών.
 3. Αιτήσεις και θέματα Δημοτών.
 4. Έγκριση πίνακα πράξεων διαγραφής.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 

 

                                                     ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ