Σητεια

Το ταμείο της ΔΕΥΑΣ στην οδό Νικ. Πλαστήρα 31 θα λειτουργεί καθημερινά από τις 8.00 π.μ. έως τις 12.00 μ.μ.

Χωρίς τίτλο

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Μετά την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ.21190 εγκύκλιο με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, σας ενημερώνουμε ότι το ταμείο της ΔΕΥΑΣ στην οδό Νικ. Πλαστήρα 31 θα   λειτουργεί καθημερινά από τις 8.00 π.μ. έως τις 12.00 μ.μ.

Για την αποφυγή συνωστισμού, συνιστούμε στους καταναλωτές τη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Η εξυπηρέτηση του κοινού για θέματα που δεν αφορούν εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης, θα γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

της   Δ.Ε.Υ.Α.Σ

 

 

Συλλιγαρδάκης Σταύρος

 

https://style100fm.gr/