Σητεια

Σύμβαση για την «προμήθεια και τοποθέτηση υλικών εξοπλισμού Σχεδίου Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης

18447180_1317598624956727_7056342541009446135_n

Tην Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 υπογράφηκε η σύμβαση για την «προμήθεια και τοποθέτηση υλικών εξοπλισμού Σχεδίου Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης για εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 725/2004» από τον Πετρουλάκη Θόδωρη Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας και τον εκπρόσωπο της εταιρείας «Σύγχρονο σπίτι Φανουρακης Επταμηνιτακη ΟΕ» αρχικού προϋπολογισμού € 58.689,20 με ΦΠΑ
Η χρηματοδότηση είναι από ιδίους πόρους του Δ.Λ.Τ.Σητειας.
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας έχει εκπονήσει Σχέδιο Ασφαλείας της Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) στον Λιμένα ΣΗΤΕΙΑΣ, διαχειριστής της οποίας είναι το λιμενικό ταμείο και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κεφάλαιου IX-2 της Διεθνούς Σύμβασης περί Ασφαλείας Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS) και του μέρους Α του Διεθνή Κώδικα για την Ασφάλεια των Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS code). Το Σχέδιο περιέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και επιχειρησιακές οδηγίες και έχει λάβει υπόψη του, όπου απαιτείται, τις κατευθυντήριες οδηγίες του Μέρους Β του Κώδικα καθώς και τις απαιτήσεις του ΥΘΥΝΑΛ, έτσι όπως αυτές περιγράφονται στις διάφορες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί.
Σκοπός αυτής της προμήθειας είναι η συμβολή στην υλοποίηση του εγκεκριμένου Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) με στόχο την βελτίωση της παρεχόμενης ασφάλειας. Αφορά την Προμήθεια των Υλικών (φορητά συστήματα) και αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση υλοποιώντας:
1. Την οριοθέτηση του χώρου – φορητή περίφραξη,
2. Τη Δημιουργία πυλών εισόδου εξόδου,
3. Τη διαγράμμιση βελτίωσης κίνησης των πεζών.

Η προμήθεια αυτή συμβάλει στη προστασία από έκνομες ενέργειες των λιμενικών εγκαταστάσεων και των πλοίων που εξυπηρετούνται από αυτές, είναι απαραίτητη στην διαμόρφωση και εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος ομαλότητας και ασφάλειας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ ΣΗΤΕΙΑΣ
Πετρουλακης Θοδωρης