Σητεια

Χορήγηση έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών λόγω Εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2019.

oikos-nautou

Το Παράρτημα Οίκου Ναύτου Σητείας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την παραπάνω σχετική εγκρίθηκε η χορήγηση έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών λόγω Εορτών Χριστουγέννων 2019. 2. Η χρονική περίοδος ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ορίζεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας από 28-11-2019 εώς και 27-12-2019. 3.Τέλος σας γνωρίζουμε ότι το κείμενο της προκήρυξης έχει τεθεί στο INTERNET με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ: ΨΠΝΚ469ΗΞΞ-ΔΔΛ) καθώς στην ιστοσελίδα του Οίκου Ναύτου (www.oikosnautou.gr) όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ

Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΨΑΡΑΚΗΣ Ιωάννης