Σητεια

« Ανακοίνωση προς τους συναλλασσόμενους με το Λιμεναρχείο Σητείας ».

Χωρίς τίτλο

« Ανακοίνωση προς τους συναλλασσόμενους με το Λιμεναρχείο Σητείας ». Λαμβάνοντας υπόψη τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες και κατόπιν σχετικής διαταγής Υ.ΝΑ.Ν.Π. μέχρι νεωτέρας: ΑΝΑΣΤEΛΛΕΤΑΙ, εκτός της περίπτωσης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης η

Περισσότερα...