Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου, 2023
spot_img
ΑρχικήΕΙΔΗΣΕΙΣΣΗΤΕΙΑ3ο Ενημερωτικό συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ Λασιθίου του αιρετού Αλεξάκη Αλέξανδρου

3ο Ενημερωτικό συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ Λασιθίου του αιρετού Αλεξάκη Αλέξανδρου

3ο Ενημερωτικό Συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ Λασιθίου                    17-3-2023

Αλεξάκης Αλέξανδρος  Αιρετός ΠΥΣΠΕ Λασιθίου
Μουτάκης Ανδρέας Αν/της αιρετός  ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

 

Προς :

 

– Διεύθυνση Π.Ε. Ν. Λασιθίου

Σχολεία και νηπιαγωγεία Λασιθίου

– Όλους τους συναδέλφους μας

– ΜΜΕ

 

Την Παρασκευή 17  Μαρτίου  2023 συμμετείχα ως αιρετός στην τακτική συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. «Εξέταση αιτήσεων Μόνιμων Εκπαιδευτικών, προκειμένου να αναγνωριστεί η συνάφεια των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών τους»
  2. «Εξέταση αιτήσεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, προκειμένου να αναγνωριστεί η συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τους»
  3. «Αναγνώριση προϋπηρεσίας Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών για τη μισθολογική τους κατάταξη»
  4. «Εξέταση Αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή και απασχόλησης σε άλλο φορέα του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού»
  5. «Αξιοποίηση διδακτικών ωρών που πλεονάζουν σε Δημοτικά Σχολεία της Π.Ε Λασιθίου»
  6. «Ανάθεση Συμπλήρωσης Ωραρίου Αναπληρωτών»
  7. «Α. «Μερική Τροποποίηση των αριθμ. 25/07-10-2022 , 29/11-11-2022, 34/08-12-2022,5/14-02-2023 Εισηγήσεων του Δ/ντή της ΔΠΕ Λασιθίου, σχετικά με την Ανάθεση Συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της ΔΠΕ Λασιθίου» και Β. Τροποποίηση τοποθέτησης και Διάθεσης για Συμπλήρωση ωραρίου (μέλους ΕΒΠ καθώς και Αναπληρώτριας εκπαιδευτικού), σε Σχολικές Μονάδες της ΔΠΕ Λασιθίου».
  8. Μερική ανάκληση της αριθμ.5582/09-09-2022 (ΑΔΑ : 9ΝΝΔ46ΜΤΛΗ-ΒΤΩ) Απόφασης του Δ/ντή της ΔΠΕ Λασιθίου, σχετικά με αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της Εκπαιδευτικού Πλ. Μ. Κλάδου ΠΕ79.01 (Μουσικής)

 

Στην αρχή της συνεδρίασης τέθηκε εκτός ημερησίας διάταξης το θέμα της απαλλαγής – παραίτησης από τη θέση της αναπληρώτριας του διευθυντή της συναδέλφου Χ.Δ. Οι αιρετοί μειοψήφησαν στην απόφαση να μην την απαλλάξει στηρίζοντας το αίτημα της συναδέλφου. Σε

Θέμα 1ο: ««Εξέταση αιτήσεων Μόνιμων Εκπαιδευτικών, προκειμένου να αναγνωριστεί η συνάφεια των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών τους»

Ομόφωνα εγκρίθηκε η συνάφεια  2 μεταπτυχιακών τίτλων και ενός διδακτορικού.

 

Θέμα 2ο: «Εξέταση αιτήσεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, προκειμένου να αναγνωριστεί η συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τους»

Ομόφωνα αναγνωρίστηκαν οι μεταπτυχιακοί τίτλοι ως συναφείς.

 

Θέμα 3οΑναγνώριση προϋπηρεσίας Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών για τη μισθολογική τους κατάταξη»  

Ομόφωνα εγκρίθηκε η αναγνώριση προϋπηρεσίας

 

Θέμα 4ο: «Εξέταση Αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή και απασχόλησης σε άλλο φορέα του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού»»

Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση η εξέταση των αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας.

 

Θέμα 5ο : «Αξιοποίηση διδακτικών ωρών που πλεονάζουν σε Δημοτικά Σχολεία της Π.Ε Λασιθίου»»

Ομόφωνα εγκρίθηκαν οι πλεονάζουσες ώρες για την διάθεσή τους  στη σχολική μονάδα.

Θέμα 6ο :  «Ανάθεση Συμπλήρωσης Ωραρίου Αναπληρωτών».

Ομόφωνα εγκρίθηκε  ανάθεση συμπλήρωσης ωραρίου αναπληρωτών. Οι συνάδελφοι αναπληρώνουν κενά που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Θέμα 7ο : «Α. «Μερική Τροποποίηση των αριθμ. 25/07-10-2022 , 29/11-11-2022, 34/08-12-2022,5/14-02-2023 Εισηγήσεων του Δ/ντή της ΔΠΕ Λασιθίου, σχετικά με την Ανάθεση Συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της ΔΠΕ Λασιθίου» και Β. Τροποποίηση τοποθέτησης και Διάθεσης για Συμπλήρωση ωραρίου (μέλους ΕΒΠ καθώς και Αναπληρώτριας εκπαιδευτικού), σε Σχολικές Μονάδες της ΔΠΕ Λασιθίου».

Στην τροποποίηση αποφάσεων ως αιρετός συμφώνησα σε αυτές που είχαν γίνει κατόπιν αίτησής τους.

 

Θέμα 8ο : Μερική ανάκληση της αριθμ.5582/09-09-2022 (ΑΔΑ : 9ΝΝΔ46ΜΤΛΗ-ΒΤΩ) Απόφασης του Δ/ντή της ΔΠΕ Λασιθίου, σχετικά με αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της Εκπαιδευτικού Π. Μ. Κλάδου ΠΕ79.01 (Μουσικής)

Σύμφωνα με τον 4354/15 αρ 9 παρ 3α  δεν αναγνωρίζονται για μισθολογική εξέλιξη τίτλοι που είναι ενιαίοι και αδιάσπαστοι του πτυχίου συνεπώς ήταν λανθασμένη η αναγνώριση του τίτλου με την αριθμ.5582/09-09-2022.

 

Θέμα: «Μετατροπή του 2ου ΔΣ και 1ο Νηπιαγωγείο  Ιεράπετρας σε πειραματικό»

Ως αιρετός έθεσα το ζήτημα της μετατροπής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ιεράπετρας σε πειραματικό και την περικοπή οργανικών θέσεων. Να τονίσουμε ότι, η επιλογή ενός σχολείου ως πειραματικό δεν είναι υποχρεωτική αλλά προαιρετική όπως προβλέπεται από τον θεσμό των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων ο οποίος έχει εισαχθεί στο Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 10 έως και 23) του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111). Όπως προβλέπεται από τον ίδιο νόμο καθώς και την  υπ. αριθμ. 983 – 03.03.2022  ΚΥΑ των Υπουργών ΠΑΙΘ και Επικρατείας,  με τις λεπτομέρειες για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία ,διευκρινίζεται ότι η εισαγωγή μαθητών στο πειραματικό γίνεται από την Α’ Δημοτικού με κλήρωση. Επίσης, διασαφηνίζεται ότι οι θέσεις των εκπαιδευτικών είναι με θητεία, συνεπώς θα χαθούν 16 οργανικές θέσεις δασκάλων και άλλες 9 θέσεις ειδικοτήτων όπως και στο 1ο Νηπιαγωγείο, 4 οργανικές θέσεις νηπιαγωγών. Στη θέση τους θα ιδρυθούν θέσεις στις οποίες με θητεία θε υπηρετούν συνάδελφοι από οποιαδήποτε σχολική  μονάδα κατόπιν επιλογής τους. Έθεσα, επιπλέον το ζήτημα της περικοπής θέσεων και της κρίσης ως οργανικά υπεράριθμων όλων των εκπαιδευτικών που έχουν οργανική στο σχολείο οι οποίοι μπορούν σύμφωνα με το ΠΔ  50/96 να προηγούνται στις μεταθέσεις ωστόσο, δεν διασφαλίζει κανείς το σχολείο οργανικής τους. Συνάδελφοι που μετά από χρόνια πήραν οργανική θέση σε σχολείο της πόλης ,θα βρεθούν στον αέρα. Επίσης, η κλήρωση μαθητών δε μας βρίσκει σύμφωνους καθώς θα αποκλειστούν μαθητές από το γειτονικό τους σχολείο. Οι μαθητές που φοιτούν ήδη θα αποφοιτήσουν από το σχολείο ωστόσο όσοι εισάγονται θα είναι με το νέο σύστημα. Το πολυπληθέστερο σχολείο του νομού δε θα δέχεται πλέον μαθητές και όλοι οι μαθητές θα πρέπει να μετακινηθούν σε άλλες σχολικές μονάδες εντείνοντας το ήδη βεβαρυμμένο ζήτημα του κτηριακού που ταλανίζει χρόνια την περιοχή της Ιεράπετρας. Ως αιρετός και ως Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών ΠΕ Λασιθίου έχουμε θέσει το ζήτημα σε όλους τους φορείς προκειμένου να προασπιστούμε το 2ο Δημοτικό Σχολείο και 1ο Νηπιαγωγείο  Ιεράπετρας. Να σημειώσουμε ότι η ίδρυση δεν δύναται να γίνει την φετινή σχολική χρονιά καθώς δεν έχει εκδοθεί ακόμα η σχετική εγκύκλιος συνεπώς παρά τις ευσεβείς προσπάθειες.

Θέμα: «Κατάργηση οργανικών θέσεων»

Το δεύτερο θέμα που τέθηκε από τη πλευρά μου, είναι σε συνέχεια του συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 14/2/2023 και αναφορικά με την διαχείριση οργανικών θέσεων. Η ίδρυση οργανικών θέσεων ονομαστικά με ΦΕΚ ή συγκεντρωτικά στο νομό και στην συνέχεια η κατανομή τους από το ΠΥΣΠΕ σε σχολικές μονάδες δεν δύναται να καταργηθούν χωρίς έκδοση ΦΕΚ κατάργησης. Η εν λόγω ενέργεια θα έχει ως αποτέλεσμα να περικοπούν 25 θέσεις ΠΕ 70 Δασκάλων και 15 ΠΕ 60 Νηπιαγωγών. Η διατήρηση θέσεων είναι μείζονος σημασίας καθώς βάσει των οργανικών γίνονται και οι απαραίτητοί διορισμοί. Να σημειώσουμε ότι ο νομός Λασιθίου βρίσκεται με αρνητικό πρόσημο μετά από κάθε διαδικασία υπηρεσιακής μεταβολής (Αποσπάσεων- Μεταθέσεων). Αν συνυπολογίσουμε την παραπάνω ενέργεια με την περικοπή οργανικών θέσεων, με την μετατροπή του 2ο ΔΣ Ιεράπετρας σε πειραματικού οι οργανικές θέσεις ΠΕ70 που θα χαθούν είναι 41, 9 ειδικοτήτων ενώ των νηπιαγωγών 19. Δεν θα δεχτούμε σε καμία περίπτωση μια τέτοιου είδους διαχείριση. Δεν έχει έρθει καμία οδηγία από το Υπουργείο για περικοπή οργανικών και δεν είναι δόκιμο να περικοπούν αυτή τη στιγμή εν όψει μεταθέσεων.

Θέμα: «Μεταθέσεις και οριστικές τοποθετήσεις»

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του προγραμματισμού διενέργειας των υπηρεσιακών μεταβολών στο ΠΥΣΠΕ Λασιθίου αναμένεται την επόμενη εβδομάδα ή το αργότερο την τελευταία εβδομάδα του μήνα,  η  έκδοση πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς όπως και αίτηση μετάθεσης με τη δήλωση σχολείων για τους αιτούντες μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ. Οι υπηρεσιακές μεταβολές αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν το Πάσχα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Αλέξανδρος Αλεξάκης& Μουτάκης Ανδρέας, Αιρετός &αναπλ. Αιρετός ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

 

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν την ενημέρωση που στέλνουμε στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορούν να μας το στείλουν σε μήνυμα στα  alexandro.alexak@gmail.com& andreasmoutis1983@gmail.com .

 

RELATED ARTICLES

Τελευταία Νέα