ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, Λασιθι

340.000€ – Ανανέωση του στόλου μηχανημάτων στο Δήμο Ιεράπετρας

kalantzakis-mixanhmata (2)

340.000€ – Ανανέωση του στόλου μηχανημάτων στο Δήμο Ιεράπετρας

 

Με τέσσερα νέα μηχανήματα έργου και εξοπλισμό ενισχύθηκε πρόσφατα ο στόλος των οχημάτων του Δήμου Ιεράπετρας.

 

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες Καθαριότητας, Ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, πρασίνου, πολιτικής προστασίας και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου εξοπλίστηκαν με ένα φορτηγό ανατρεπόμενο, έναν ερπυστριοφόρο εκσκαφέα, ένα σάρωθρο με κάδο περισυλλογής, έναν τροχό και λοιπά εξαρτήματα κι εξοπλισμό για μηχανήματα (κόστος 192.315,4€).

Επιπλέον, η Δημοτική Αρχή εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 150.000€ από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ του Υπουργείο Εσωτερικών για την Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στον Δήμο Ιεράπετρας για την ενίσχυση του στόλου της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Περιβάλλοντος.

Ο κ. Καλαντζάκης, Δήμαρχος Ιεράπετρας, ανέφερε σχετικά:

«Ενδυναμωμένες υπηρεσίες συνεπάγονται περισσότερο ικανοποιημένους δημότες.

Προμηθευτήκαμε, παραλάβαμε και ενσωματώσαμε ήδη τα τέσσερα νέα οχήματα στην καθημερινότητα των υπηρεσιών όπου αξιοποιούνται διευκολύνοντας σημαντικά το έργο των εργαζομένων και ενισχύοντας, βελτιώνοντας και επιταχύνοντας τις υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες. 

Επιπλέον, ανταποκριθήκαμε στην ανάγκη της υπηρεσίας καθαριότητας για νέα οχήματα χωρίς φθορές λόγω παλαιότητας και ασφαλέστερα για το εργαζόμενο προσωπικό και ενισχύουμε το στόλο της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου με νέα, σύγχρονα οχήματα με λιγότερες εκπομπές ρύπων και μικρότερη κατανάλωση καυσίμων.

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε νέα οχήματα που θα εξυπηρετούν καλύτερα την καθημερινότητα των δημοτών».