Σητεια

Oλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων, υποχρεούται να κατέχουν το πιστοποιητικό χρήστη, προκειμένου να προμηθεύονται νόμιμα γεωργικά φάρμακα.

sit8

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων, υποχρεούται  να κατέχουν το πιστοποιητικό χρήστη, προκειμένου να προμηθεύονται νόμιμα γεωργικά φάρμακα.

Το πιστοποιητικό Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων είναι ένα πιστοποιητικό που χορηγείται σε ιδιώτες καλλιεργητές, ανεξάρτητα αν είναι αγρότες ή όχι.

Με την απόκτηση του βεβαιώνεται ότι ο καλλιεργητής μπορεί να αγοράσει και να ψεκάσει με γεωργικά φάρμακα στις καλλιέργειες του, επειδή έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να κάνει αποτελεσματικούς ψεκασμούς  για την προστασία των καλλιεργειών και παράλληλα για να παίρνει τις απαραίτητες προφυλάξεις για την προστασία της υγείας του και της υγείας των καταναλωτών των γεωργικών προϊόντων, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος.

Το πιστοποιητικό είναι υποχρεωτικό και χορηγείται στους ενδιαφερόμενους έπειτα από τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις στα κέντρα πιστοποίησης γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ,εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.)

Η ‘Ένωση Σητείας σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός, υλοποιούν το πρόγραμμα για την πιστοποίηση χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Όσοι έχουν πάρει πιστοποίηση πριν τις 21/09/2015 υποχρεούται άμεσα σε ανανέωση, καθώς και όσοι δεν έχουν πιστοποιηθεί για την απόκτηση του.  Για αυτούς που έχουν πιστοποιηθεί μετά την 21/09/2015 η ισχύς παρατάθηκε αντίστοιχα για δυο χρόνια.

Για την εξυπηρέτηση σας και περισσότερη ενημέρωση μπορείτε να απευθύνεστε στον ΟΑΣ κ. Σκαρβελάκη Γιώργο,  ώρες 09:00 – 15:00 στο τηλέφωνο 6974086492 και στην Ένωση Σητείας κ. Παπαδάκη Παύλο στο τηλέφωνο 2843029996 όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

 

Για την Ένωση Σητείας ΑΕΣ

Ο Πρόεδρος

 

Μανώλης Μαυροματάκης

https://style100fm.gr/