Σητεια

Tακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας

6.30-Σ-ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 22 Μαΐου έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 1. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δ.Λ.Τ.Σ οικονομικού έτους 2020. 2. Απαλλαγή – διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών κατά τις διατάξεις της από 13/04/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 84/τ.Α ́). 3. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας και αιγιαλού στο Σφακιωτάκη Εμμανουήλ , έτος 2020, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων – ομπρελών – ξαπλώστρων έμπροσθεν/απέναντι του καταστήματος του «πιτσαρία-ταβέρνα» επι της οδού Κ. Καραμανλή 28. 4. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας και αιγιαλού στη Ο.Ε. Ζερβάκη Λιλιμπάκη , έτος 2020, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων – ομπρελών – ξαπλώστρων έμπροσθεν/απέναντι του καταστήματος τους «αναψυκτήριο» επι της οδού Κ. Καραμανλή 38. 5. Παραχώρηση αιγιαλού στην Τσιρογιάννη Αικατερίνη ,έτος 2020, για τοποθέτηση ομπρελώνξαπλώστρων , απέναντι, του καταστήματος της «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος» επί της οδού Κ . Καραμανλή 35. 6. Παραχώρηση αιγιαλού, για το έτος 2020, στον Χαζάκη Νικόλαο για τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλώστρων, του καταστήματος του «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΤΑΒΕΡΝΑ» επί της οδού Κ. Καραμανλή 36.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 1. Γαλετάκης Εμμανουήλ 2. Τερζής Λεωνίδας 3. Ψαράκης Ιωάννης 4. Τζωρτζάκης Νικόλαος 5. Καφετζάκη Μαργαρίτα 6. Τσίχλας Γεώργιος Με την παράκληση σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής τους να ενημερώσουν την υπηρεσία για κλήση αναπληρωματικού μέλους.

https://style100fm.gr/