Σητεια

Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 17η Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30

ds_logo

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 17η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης : 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Αναβάθμιση αρδευτικών δικτύων Δήμου Σητείας. (εισηγητής κ. Παπαδάκης)

2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των παρακάτω έργων (εισηγητής κ. Παπαδάκης) : – Αποπεράτωση τοιχίων αντιστήριξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου Σητείας – Αποκατάσταση υποδομών οδοποιίας λόγω θεομηνίας.

3. Γνωμοδότηση σχετικά με τη διατήρηση υφιστάμενων αδειοδοτημένων έργων της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΑΕ εντός αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου και παραχώρησης χρήσης τεχνικών έργων που έχουν προστεθεί ως οργανικό σύνολο και για τα οποία δεν υφίσταται άδεια, στη θέση ΑΛΤΣΙ Δήμου Σητείας. (εισηγητής κ. Παπαδάκης)

4. Έγκριση σύναψης σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Σητείας με το Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών στο Δήμο. (εισηγήτρια κ. Πλατανάκη)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συστέγαση σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης. (εισηγήτρια κ. Πλατανάκη)

6. Παροχή γνώμης για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. (εισηγητής κ. Συλλιγαρδάκης)

7. Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων στις κοινότητες του Δήμου Σητείας, για το 2020. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου. (εισηγητής κ. Μακρυνάκης)

8. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης πρ/σμού έτους 2020. (εισηγητής κ. Μακρυνάκης)

9. Λήψη απόφασης για απευθείας εκμίσθωση ή μη δημοτικού ακινήτου επί της οδού Β. Κορνάρου 57 στη Σητεία. (εισηγητής κ. Μακρυνάκης)

10. Λήψη απόφασης για απευθείας εκμίσθωση ή μη δημοτικού ακινήτου στην κοινότητα Μαρωνιάς. (εισηγητής κ. Μακρυνάκης)

11. Έγκριση επιχορήγησης Λυκείου Ελληνίδων – Παράρτημα Σητείας. (εισηγητής κ. Μακρυνάκης)

12. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών. (εισηγητής κ. Μακρυνάκης)

13. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών. (εισηγητής κ. Μακρυνάκης)

14. Παράταση λειτουργίας ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δήμου Σητείας. (εισηγητής κ. Αϊλαμάκης)

15. Συγκρότηση επιτροπής για την καταστροφή άνευ αξίας αντικειμένων.

16. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για τους ελέγχους που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρ. 53 και 54 του Ν. 1416/84 και του άρθρου 52 του ν. 2065/92.

– Ενημέρωση για τη λειτουργία του νομικού προσώπου Δ.Ο.Κ.Α.Σ.

Ο Πρόεδρος

Νίκος Μεραμβελλιωτάκης