Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου, 2023
spot_img
ΑρχικήΕΙΔΗΣΕΙΣΑνάρτηση από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε του προσωρινού πίνακα με τους αριθμούς παροχής...

Ανάρτηση από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε του προσωρινού πίνακα με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών

Ανάρτηση από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε του προσωρινού πίνακα με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών σχετικά με τον επιμερισμό του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% στις Κοινότητες όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ και Υβριδικοί Σταθμοί για το έτος 2020.

 

Σε συνέχεια της από 13/6/2023 προηγούμενης ανακοίνωσής μας, ενημερώνουμε ότι η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. 8 της Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/

48653/1597/29-5-2019 (ΦΕΚ 2172 Β’ ),  έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα

https://apps.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html τον προσωρινό πίνακα με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών για τις Κοινότητες στις οποίες λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ και Υβριδικοί Σταθμοί και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, οι οποίες περιλαμβάνονται στο απόσπασμα του Πίνακα Επιμερισμού Ειδικού Τέλους για το έτος 2020 το οποίο δημοσιεύθηκε με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/62242/1800.

Ο εν λόγω πίνακας είναι προσβάσιμος στην κατηγορία « Προσωρινός Πίνακας Δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% έτους 2020 ».

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 8 της παραπάνω ΚΥΑ, στις περιπτώσεις ενεργών παροχών οι αριθμοί των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, οι δικαιούχοι καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν στο Δήμο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων αίτηση για έκδοση βεβαίωσης ότι είναι δικαιούχοι κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης η οποία και θα διαβιβαστεί στον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι 14/7/2023.

 

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε θα προχωρήσει στην ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα.

 

Το από 15/6/2023 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε έχει κοινοποιηθεί στους προέδρους των Κοινοτήτων Αγίου Γεωργίου – Αχλαδίων – Ζήρου – Κρυών – Μαρωνιάς – Παλαικάστρου – Χανδρά και μπορούν οι οικιακοί  καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι έχουν ενεργή σύνδεση εντός των διοικητικών ορίων αυτών των Κοινοτήτων να λάβουν γνώση της απόφασης.

 

 

RELATED ARTICLES

Τελευταία Νέα