Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 2023
spot_img
ΑρχικήΕΙΔΗΣΕΙΣΣΗΤΕΙΑ                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ

                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ

                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ

 

Σας ανακοινώνουμε ότι επίκειται η εφαρμογή της ρύθμισης οφειλών προς το Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα σύμφωνα με το Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α/2020) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4807/2021 (ΦΕΚ 96/A/2021) .

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID – 19.

Με την υπ’ αριθ. 18440/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 96/Β/2021) ορίζεται ότι δικαιούχοι υπαγωγής στην ρύθμιση οφειλών του Ν. 4764/2020 είναι οι :

 

Α)  Οι επιχειρήσεις – νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) του πίνακα που προσαρτάται ως Παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παραπάνω ΚΥΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μελετήσουν το σχετικό πίνακα, (που μπορούν να τον βρουν και διαδικτυακά με αναζήτηση στο google πληκτρολογώντας τον αριθμό της υπουργικής απόφασης), για να διαπιστώσουν αν υπάγονται στη ρύθμιση.  

 

Β) Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μια, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Βα)  είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID – 19.

Ββ)  είναι άνεργοι

Βγ) ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID– 19.

Βδ) είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID – 19.

Με βάση τα παραπάνω οι δικαιούχοι υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών του Ν. 4764/2020 να προσκομίσουν στο Δήμο (Ισόγειο – Οικονομική Υπηρεσία) – κατόπιν ραντεβού τηλ. 2843340532- ή να στείλουν στο email: karamanlisn@sitia.gr αποκλειστικά μέχρι και την Παρασκευή 25/6/2021 τα παραστατικά από τα οποία προκύπτουν οφειλές προς το Δήμο ή τα νομικά του πρόσωπα που δεν έχουν βεβαιωθεί μέχρι σήμερα και θα πρέπει μέχρι 30/6/2021 να βεβαιωθούν από την υπηρεσία μας, προκειμένου να μπορούν να ενταχθούν στην ανωτέρω ρύθμιση, που προβλέπει έως και 100 δόσεις για την πληρωμή των οφειλών των δικαιούχων.

 

Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται μόνο οι οφειλές που προέκυψαν από διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού κατά το άρθρο 51 του Ν. 4647/2019 (Α’204), για τις οποίες εφαρμόζονται τα ειδικώς οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο.

Οι δικαιούχοι υπαγωγής στη ρύθμιση μπορούν να βρουν διαδικτυακά τους Ν. 4764/2020 και 4807/2021 μέσω αναζήτησης στο google για να ενημερωθούν με περισσότερες λεπτομέρειες για τα ισχύοντα.

 

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μετά τη σχετική προετοιμασία που πρέπει να γίνει στα πληροφοριακά της συστήματα, θα ενημερώσει με επόμενη ανακοίνωση για τα επόμενα βήματα που αφορούν στην υποβολή της σχετικής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους κ.λ.π.       

 

 

Από το Τμήμα Εσόδων

Περιουσίας και Ταμείου

 

 

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα