Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023
spot_img
ΑρχικήΕΙΔΗΣΕΙΣΣΗΤΕΙΑΔήμος Σητείας: Παραχώρηση αιγιαλού

Δήμος Σητείας: Παραχώρηση αιγιαλού

 

Ο Δήμος Σητείας ενημερώνει τους επιχειρηματίες όμορων επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να τους παραχωρηθεί με αντάλλαγμα η χρήση του αιγιαλού- παραλίας για το έτος 2022, να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία των κατά τόπους Δημοτικών Ενοτήτων το αργότερο μέχρι 20/4/2022.

Από 1η Μαΐου και μετά οι παραχωρήσεις θα διενεργούνται αποκλειστικά από το  Γραφείο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λασιθίου.

 

Η παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, αφορά στην άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ξαπλωστρών και τη λειτουργία αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου, με λήξη των συμβάσεων αποκλειστικά την 31/12/2022.

 

Το ετήσιο αντάλλαγμα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 77/2020 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου, καθορίστηκε σε 12,00 € /τ.μ. σε όλες τις περιοχές πλην της παραλίας ΒΑΪ που είναι 25,00 €/τ.μ.

Tο ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίστηκε για το έτος 2022 στο 65% του υπολογισθέντος και καταβάλλεται σε ποσοστό 70% υπέρ του Δήμου και 30% υπέρ του Δημοσίου, πλέον  χαρτοσήμου 3,6%.

 

Η πληρωμή του ετήσιου ανταλλάγματος μπορεί να γίνει εφάπαξ ή σε (3) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η 1η με την υπογραφή της συμβάσης η 2η έως 31/05/2022 και η 3η έως 30/06/2022.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

1) αίτηση ( χορηγείται από το Δήμο)

2) φορολογική ενημερότητα τελευταίων 30 ημερών

3) άδεια λειτουργίας /γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού

ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση

4) έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές

χρήσεις από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει,

5) αποτύπωση του αιτούμενου χώρου, με επιμέλεια του αιτούντα, με αναφορά στις

συντεταγμένες και το εμβαδόν του,  σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του  άρθρου 11 του ν.

4281/2014, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ. ή

σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και

παραλίας όπου αυτός υφίσταται, που ελέγχεται και θεωρείται από τη Δ/νση Τεχνικών

Υπηρεσιών του Δήμου.

6)  Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στο Δήμο (Δημοτική ενημερότητα).

 

Στην περίπτωση που ορισμένα από τα παραπάνω δικαιολογητικά έχουν προσκομιστεί και ισχύουν, δεν επανυποβάλλονται.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα των γραφείων μας στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες, Σητείας: 28433 40530, Λεύκης: 28433 40002, Ιτάνου: 28433 40802 και Ανάληψης: 28430 51105.

 

 

 

 

RELATED ARTICLES

Τελευταία Νέα