Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου, 2024
spot_img
ΑρχικήΕΙΔΗΣΕΙΣΣΗΤΕΙΑΔελτίο τύπου σχετικά με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για επιμερισμό ποσών ειδικού...

Δελτίο τύπου σχετικά με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για επιμερισμό ποσών ειδικού τέλους ΑΠΕ σε Κοινότητες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

 ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση Απόφασης Επιμερισμού σε μία ή περισσότερες Κοινότητες του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί για το έτος 2020, καθώς και σταθμοί Α.Π.Ε. που εξαιρούνται από την υποχρέωση να λάβουν άδεια παραγωγής ή βεβαίωση παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας  για τα έτη 2010 έως και 2019»

 

Διαβιβάστηκε απόσπασμα της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/27611/933 (ΦΕΚ Β’ 1771) Απόφασης του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας, με την οποία δημοσιοποιείται ο Πίνακας Επιμερισμού σε μία ή περισσότερες Κοινότητες του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί για το έτος 2020, καθώς και σταθμοί Α.Π.Ε. που εξαιρούνται από την υποχρέωση να λάβουν άδεια παραγωγής ή βεβαίωση παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας για τα έτη 2010 έως και 2019 το οποίο και κοινοποιήθηκε στους οικείους ΟΤΑ Α βαθμού..

Δικαιούχοι της πίστωσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ είναι οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι έχουν ενεργή σύνδεση εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων του συνημμένου  αποσπάσματος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/27611/933 (ΦΕΚ Β 1771), δηλαδή την 20/3/2023.

Εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση του  αποσπάσματος, δηλαδή έως και την 7/7/2023, η ΔΕΔΔΗΕ θα προσδιορίσει  τους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές και θα προβεί στους υπολογισμούς του άρθρου 3 της ΚΥΑ για όλους τους δικαιούχους, αναρτώντας στη συνέχεια στην ιστοσελίδα της ( ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) πίνακα με τους αριθμούς ενεργής σύνδεσης των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα και ΟΤΑ Α βαθμού .

Ενστάσεις κατά της ανωτέρω Απόφασης δύναται να υποβληθούν στο Δήμο εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ , με την κατάθεση αίτησης  στο Δήμο ότι η ενεργή σύνδεσή τους έχει τις προϋποθέσεις να συμπεριληφθεί στον πίνακα με τους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και την διαβίβαση των σχετικών βεβαιώσεων των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών από τους οικείους ΟΤΑ, η ΔΕΔΔΗΕ θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της τον τελικό πίνακα με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά ΟΤΑ και θα αποστείλει τον σχετικό πίνακα στους προμηθευτές με τα ποσά ανά δικαιούχο της πίστωσης.

Το παραπάνω αναφερόμενο απόσπασμα επιμερισμού του ειδικού τέλους ΑΠΕ ανά Κοινότητα έχει κοινοποιηθεί στους προέδρους των κοινοτήτων Αγίου Γεωργίου – Αχλαδίων – Ζήρου – Κρυών – Μαρωνιάς – Παλαικάστρου – Χανδρά και μπορούν οι οικιακοί  καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι έχουν ενεργή σύνδεση εντός των διοικητικών ορίων αυτών των Κοινοτήτων να λάβουν γνώση της απόφασης.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

RELATED ARTICLES

Τελευταία Νέα